نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 هیئت علمی تمام وقت

3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

چکیده

شهرستان ارسنجان با زیستگاه های متنوع (علفزارها، کوهستانها، نواحی سنگلاخی و بوته زار) در ناحیه شمال شرقی استان فارس در ایران قرار گرفته است. با توجه به غنی بودن فون خزندگان ارسنجان، تا کنون مطالعه بیوسیستماتیکی روی منطقه انجام نشده است. هدف از این تحقیق بررسی فون سوسماران منطقه ارسنجان بود. منطقه مورد مطالعه در محدوده‌ی عرض جغرافیایی 29 درجه و 38 دقیقه تا 30 درجه و 0 دقیقه و طول جغرافیایی ۵۳ درجه و 7 دقیقه تا 53 درجه و 43 دقیقه در جنوب غربی فلات ایران قرار گرفته است. نمونه ها در مناطق مختلف شهرستان ارسنجان در طی سال‌های 1397-1399 با دست جمع آوری شدند. در منطقه مورد مطالعه ده گونه سوسمار از نه جنس و چهار خانواده شناسایی شد که عبارتند از: آگامای فلس درشت (Laudakia nupta)، آگامای چابک Trapelus) agilis) و آگامای فلس شاخی (Trapelus ruderatus) (Agamidae)؛ گکوی دم زبر (Cyrtopodion scabrum) (Gekkonidae)؛ سوسمار مار چشم (Ophisops elegans)، مسالینای دم دراز ایرانی (Mesalina watsonana)، ارمیاس ایرانی (Eremias persica) سوسمار زاگرس (Timon princeps) (Lacertidae) ؛ اسکینگ اشنایدر (Eumeces schneiderii) و اسکینگ علفزار جنوبی (Heremites septemtaeniatus) (Scincidae) در میان گونه های شناسایی شده Timon princeps برای اولین بار در منطقه مورد مطالعه ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Lizard Fauna of Arsanjan County, Northeast Fars Province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rahimi 1
  • nasrullah Rastegar Pouyani 2
  • Rasoul Karamiani 3

1 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, 6714967346 Kermanshah, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, 6714967346 Kermanshah, Iran

3 Environmental Research Center, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The Arsanjan county has various habitat types (grasslands, mountains, rocky and shrubbery areas) that is located northeast of Fars Province, Iran. The herpetofauna of Arsanjan county is unclear and there is no biosystematic study so far. The aim of the present study is to investigate the lizard’s fauna of Arsanjan. The study area is located between the coordinates as follow: 29°38' _ 30°00' N and 53°07' _ 53°43' E. All the specimens were collected in different regions of Arsanjan county during this survey from 2018 to 2020. Specimens were identified according to the valuable resources. The collected specimens represented ten species, nine genera and four families including: Large scaled rock agama (Laudakia nupta), Brilliant ground agama (Trapelus agilis) and Horny scaled agama (Trapelus ruderatus) (Agamidae); Keeled rock gecko (Cytopodion scabrum) (Gekkonidae); Snake-eyed Lizard (Ophisops elegans), Persian long tailed lizard (Mesalina watsonana), Persian racerunner (Eremias persica) and Zagrosian lizard (Timon princeps) (Lacertidae); Schneider Skink (Eumeces schneiderii) and southern grass skink (Heremites septemtaeniatus) (Scincidae). Among the identified species Timon princeps is a new record from the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sauria
  • Faunal elements
  • Arsanjan
  • Fars province
  • southwest Iran