نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

چکیده

ساختار ریخت شناسی جمجمه و منشاء لاک‌پشت ها یکی از طولانی ترین بحث‌ها در تحقیقات تکاملی بوده است. تغییر جمجمه به شکل آناپسید، آن را به یک ساختار بدون حرکت و منحصر به فرد تبدیل کرده است که قابلیت تغییر مسیر عضله جمع کننده آرواره را دارد. این تغییرات به شدت با سازگاری‌های عملکردی، به ویژه با کارایی گاز گرفتن ارتباط دارد. مطالعه حاضر اولین شرح مفصل از استخوان شناسی جمجمه لاک‌پشت برکه ای خزری Mauremys caspica در غرب ایران را ارائه می‌دهد. نمونه‌های مورد آزمایش از رودخانه دینور در استان کرمانشاه جمع آوری شده‌اند. با استفاده از شیوه‌های رایج برای پاکسازی استخوان ها، جمجمه ها جدا و پاکسازی شد و توسط اسکنر اسکن صورت گرفت و با استفاده از لوپ مجهز به دوربین دیجیتالی عکسبرداری انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که Mauremys caspica دارای ساختاری ویژه استخوانی مشتمل بر 39 (18 جفت و 3 استخوان منفرد) استخوان است با یک سقف جمجمه صاف، بسیاری از عناصر جمجمه ای به شدت پهن و یک جمجمه عصبی فشرده که احتمالاً نتیجه عملکردی ناشی از سبک زندگی است، نتایج ما نشان می دهد که تنوع خاص در استخوان شناسی جمجمه مانند ابعاد، شکل، محل قرار گیری و مفصل بندی می تواند تأثیر در رفتار تغذیه ای جانور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cranial study of the Caspian freshwater turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) in Western Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Radmanesh
  • Rasoul Karamiani
  • nasrullah Rastegar Pouyani

Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, 6714967346 Kermanshah, I.R. of Iran

چکیده [English]

The skull morphology and origin of turtles is one of the long-lasting debates in evolutionary researchs. Skull change to anapsid, transformed that to an akinetic and unique structure capable of reorienting the jaw contracting muscle. These changes are thought to be strongly related to functional adaptations, especially biting performance. The present study provides detailed description of the osteocranial structure of the Caspian terrapin, Mauremys caspica, in western Iran. Examined specimens were collected from Dinavar river in Kermanshah Province. Using common protocols for bone cleansing, the skulls were removed and scanned, and photographed using a loop equipped with digital camera. The skull of Testudo graeca encompass 39 bones (18 pairs and three single bones) that is including a flat skull roof, numerous extremely wide skull elements, and a compressed neurocranium possibly the functional result of life habit, Our results showed that specific variations in skull osteology, including scale, shape, location and articulation, can have different effects on animal behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mauremys caspica
  • Osteology
  • Skull