بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی ترجیح زیستگاهی گونه بومزاد سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب (استان کرمانشاه) از حوضه رودخانه کرخه به اجرا درآمد. برای این منظور ویژگی‌های زیستگاهی شامل عمق، عرض رودخانه، عرض ناحیه پتامال، دما، هدایت الکتریکی (EC)، سرعت جریان و کل مواد جامد معلق (TDS)، pH و قطر ذرات بستر همزمان با نمونه‌گیری و شمارش ماهیان اندازه‌گیری و ثبت شدند. بر اساس نتایج دامنه متغیرهای محیطی انتخابی گونه مورد مطالعه عمق 30-26 سانتی‌متر، عرض رودخانه 2/7-6 متر، عرض پتامال 6-8/4 متر، دما 19-18 درجه سانتی‌گراد، کل مواد جامد 610-580 ، EC 310-290 میکروموس بر سانتی‌متر، pH 44/7-22/7، سرعت جریان 31/0-24/0 متر برثانیه و قطر سنگ بستر 5/5-5 سانتی‌متر بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مطلوبیت در ایستگاه شماره 1 با میانگین عمق 54/25 سانتی‌متر، عرض رودخانه 86/3 متر، عرض پتامال 16/5 متر، دما 1/19 درجه سانتی‌گراد، کل مواد جامد 579، EC 289 میکروموس بر سانتی‌متر، pH 47/7، سرعت جریان 3/0 متر برثانیه و قطر سنگ بستر 5 سانتی‌متر به دست آمد. به طور کلی رودخانه دینورآب با مقدار شاخص مطلوبیت 676/0 یک زیستگاه متوسط رو به بالا برای گونه بوم‌زاد سیاه‌ماهی شجریانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of habitat characteristics of Capoeta shajariani in Dinorab River, Karkheh River drainage

نویسندگان [English]

 • Atta Mouludi-Saleh 1
 • soheil Eagderi 2
 • Hadi Poorbagher 1
 • Behnaz Jafari 1

1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the habitat preference of Capoeta shajariani as an endemic species in Dinorab River (Kermanshah Province), the Karkheh River drainage. For this purpose, the habitat parameters, including water depth, river width, potamal area width, temperature, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), pH and bedrock diameter were measured and recorded during sampling and counting of fish specimens. Based on the results, the range of preferred environmental factors of this species were, depth of 26-30 cm, river width of 6-7.2 m, potamal width of 4.8-6 m, temperature of 18-19°C, total dissolved solids of 580-610 mg/L, EC of 290-310μS/cm, pH of 7.22-7.44, velocity of 0.24-0.31m/s and bedrock diameter of 5-5.5cm. The results showed that the highest suitability value was for station 1 with an average depth of 25.54 cm, river width of 3.86 m, potamal width of 5.16 m, temperature of 19.1°C, total dissolved solids of 579, EC of 289 μS/cm, PH of 7.47, velocity of 0.43 m/s and bedrock diameter of 5 cm). Generally, the Dinorab River with a HIS value of 0.676 is an average habitat for C. shajariani.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capoeta shajariani
 • Dinorab River
 • Karkheh basin
 • Habitat suitability
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 96-108
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1400