دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-185 

مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

صفحه 96-108

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری


تکامل و اخلاق فطری

صفحه 109-124

حسن میانداری


بررسی اثرات تستوسترون و عصاره هیدروالکلی دانه خرفه بر درد حاصل از القای تست تیل فلیک در موش های سوری نر

صفحه 125-141

رحیم احمدی


بررسی برخی خصوصیات زیست سنجی و تولید مثلی میگوی Palaemon elegans دریای خزر (ساحل بندر انزلی)

صفحه 142-157

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور؛ حمید علاف نویریان


ارزیابی هموزیگوسیتی آلل های جنسی و بررسی ارتباط آن با صفات تعداد آلل های جنسی، تولید عسل و جمعیت بالغین در کلنی های زنبورعسل (Apis mellifera meda) استان های آذربایجان شرقی و اردبیل

صفحه 158-173

آزاد فرهنگ دوست؛ مختار غفاری؛ عطااله رحیمی؛ علی هاشمی


مطالعه مورفولوژیکی وتاکسونومیکی مژه داران اسپایروتریک وپری تریک رودخانه ومخزن سدزاینده رود

صفحه 174-185

سیدمجتبی میرزائی؛ بهروز زارعی دارکی