نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، دانشگاه یزد

2 محیط زیست - دانشگاه یزد

3 اداره کل محیط زیست یزد

چکیده

استان یزد در اقلیم خشک و بیابانی قرار گرفته و دارای حدود 10 تالاب و آبگیر مصنوعی است که مهمترین آن‌ها در جذب پرندگان، تالاب مصنوعی تصفیه‌خانه در شهرستان یزد به علت وجود آب دائمی و سد کاسه‌رود در شهرستان ابرکوه به علت موقعیت جغرافیایی می‌باشد. در مطالعه حاضر فون پرندگان تصفیه‌خانه و سد کاسه‌رود بر اساس آمار موجود در خصوص پایش و سرشماری به مدت شش سال (از سال 93 تا 99)، جمع‌آوری و فهرست آن‌ها ارائه گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد بالغ بر 59 گونه پرنده در تصفیه‌خانه و 25 گونه پرنده در سد کاسه‌رود زیست می‌نمایند. بیشترین فراوانی مربوط به تیره حواصیلیان و مرغابیان با 18 گونه در تصفیه‌خانه و تیره مرغابیان با 7 گونه در سد کاسه‌رود می‌باشد. گونه-های مشاهده شده اردک سرسفید، عقاب صحرایی، خروس کولی، پیپت صحرایی دال سیاه بر اساس لیست IUCN دارای ارزش حفاظتی هستند. گونه حواصیل زرد و اردک سیاه کاکل برای اولین بار در تالاب تصفیه‌خانه مشاهده شدند. این بررسی نشان داد تالاب مصنوعی تصفیه‌خانه یزد و سد کاسه‌رود ابرکوه برای تأمین زیستگاه برای پرندگان آبزی و خشکی-زی و حفاظت از پرندگان مهاجر دارای نقش و اهمیت می‌باشد و بایستی مدیریت و حفاظت آن مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role and importanc of the artificial lagoon of Yazd refinery and Kasehrood Abarkooh dam as a habitat for migratory birds

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alsadat Salari 1
  • Jalil Sarhangzadeh 2

1 Master student of Biodiversity Management and Conservation, Yazd University, Iran

2 Environment - Yazd University

چکیده [English]

Yazd province is located in the arid and desert climate and its water resources include about 10 wetlands and artificial basins. The most important ones, for attracting birds, are the artificial basin of the Yazd city treatment plant with permanent water, and Kasehrood dam in Abarkooh city with suitable geographical location. In the present study, the avifauna of both habitats were identified and listed based on the available statistics regarding monitoring and bird counting for six years (2014-2020). The results revealed that up to 60 species are living in the treatment plant water basin and 25 in the Kasehrood dam. The highest frequency was belong to the ducks family with nine and seven species in the treatment plant and Kasehrood dam, respectively. The observed species including white headed duck, steppe eagle, lapwing, steppe pipit and black vulture have protective values based on the IUCN list. The yellow herons and tufted duck were observed and recorded for the first time in both localities. This study indicated that the Yazd treatment plant artificial basin and Abarkooh Kasehrood dam have important roles in providing habitats for waterfowls, terrestrial birds and protection of migratory birds. Therefore, management and protection of their habitats should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waterfowl birds
  • artificial wetland
  • Kasehrood Dam
  • Yazd treatment
  • Yazd