ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

خفاش‌ها با دامنه انتشار وسیع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شناساگرهای تغییرات محیطی به شمار می آیند. در این مطالعه گستره توزیع و لکه های زیستگاهی مطلوب خفاش دم‌موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا ابتدا نقاط حضور گونه در سطح کشور جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از مدل توزیع بی نظمی بیشینه (MaxEnt) مدل‌سازی انجام گرفت. متغیرهای زیستگاهی مورد استفاده در این مطالعه تلفیقی از متغیرهای اقلیمی، انسانی، گیاهی و توپوگرافی است. به‌منظور اجرای مدل از بایاس در انتخاب نقاط شبه عدم حضور پس‌زمینه با استفاده از تابع تراکم کرنل در شعاع 50 کیلومتری نقاط حضور استفاده شد. مدل در 10 تکرار اجرا شد و نقشه میانگین پیش‌بینی‌ها به‌عنوان نقشه نهایی تحلیل گردید. به‌منظور شناسایی لکه‌های زیستگاهی از حد آستانه TSS استفاده شد. بر اساس نتایج، مدل در میانگین اجراها موفق بوده (90/0) و در تمام حد آستانه‌ها با مدل تصادفی تفاوت دارد (001/0P-value<). بر اساس تحلیل جک نایف متغیرهای مربوط به پوشش گیاهی، سپس متغیرهای اقلیمی و در نهایت متغیرهای توپوگرافی بر روی توزیع گونه اثر داشته‌اند. تعداد 30 لکه زیستگاهی شناسایی گردید که بزرگ‌ترین انها از قسمت جنوب آغاز شده و تا بخش‌های غربی کشور را می‌پوشاند، سایر لکه‌های توزیع به‌صورت پراکنده و منفصل در بخش‌های جنوب شرقی و مرکزی کشور پراکنده‌ شده‌اند. مساحت لکه‌ها از 04/ 221 کیلومترمربع به‌عنوان کوچک‌ترین لکه تا 78/219416 کیلومترمربع به‌عنوان بزرگ‌ترین لکه متغیر است و درمجموع 9/15 درصد از مساحت کشور را در برگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing distribution range and suitable habitat patches in the greater mouse‑tailed bat Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782) (Chiroptera: Rhinopomatidae) using MaxEnt in Iran

نویسندگان [English]

 • Vahid Akmali
 • Maryam Shahmohamadi
 • Peyman karami

Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Bats with a wide range of distribution are considered as one of the most important indicators of environmental changes. In this study, the distribution range and suitable habitat patches of the large-tailed bat (Rhinopoma microphyllum) in Iran were investigated. First, the presence points of the species in the country were collected and then modeling was done using MaxEnt. The habitat variables used in this study are a combination of climate, human, vegetation and topographic variables. In order to implement the model, the bias file was used to select the pseudo-absence points of the background using the kernel density function within a radius of 50 km of the presence points. The model was carried out with 10 replications and the average prediction map was analyzed as the result map. The TSS threshold was used to identify habitat patches. Based on the results, the model was successful in the average performance (AUC=0.90) and differed from the random model in all thresholds (P-value <0.001). According to Jack Knife analysis, vegetation, climatic and topographic variables had the greatest effect on species distribution respectively. Thirty habitat patches were identified, the largest one started in the south and covered the western part of the country. Other distribution patches are scattered in the southeast and central parts of the country. The area of the patches varies from 221.04 Km2 as the smallest patches to 219416.78 Km2 as the largest patches and in total, they cover 15.9 percent of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distribution
 • modeling
 • greater mouse‑tailed bat
 • Zagros
 • maximum entropy
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 310-325
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 خرداد 1401