تغییرات کورتیزول و آنزیم های بیوشیمیایی در سلول های کبد تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) تحت استرس دمایی در حضور القاکننده هایHSP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 انیستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری خزر، تحقیقات کشاورزی: سازمان آموزش و پرورش (AREEO)، رشت،

چکیده

مقدمه: کورتیزول یکی از مهمترین عوامل موثر در کنترل استرس است. از طرفی، مکانیسم‌ شناخته‌شده دیگری که از سلول‌ها در برابر استرس‌های گوناگون حفاظت می‌کند و با کورتیزول مرتبط می‌باشد پاسخ به شوک حرارتی است که منجر به القاء سنتز پروتئین‌‌های شوک حرارتی یا HSP می‌شود. با تقویت سیستم دفاعی ماهیان خاویاری در برابر استرس‌های محیطی مانند تنش دمایی، می‌توان ذخایر آن‌ها را حفظ کرد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، سلول‌های بافت کبد ماهی خاویاری استرلیاد (Acipenser ruthenus) استخراج و در فلاسک کشت داده شد. از نوپال اندورانس (Pro-Tex®)، آمیگدالین و مشتق پیرازولی (SZ) به عنوان القاکننده‌های HSP (HSPi) استفاده شد. جهت زیست‌پذیری و تعیین دوز بهینه تست MTT (3- (4،5-دی متیل تیازول-2 یل)-2،5 دی فنیل تترازولیوم بروماید) صورت گرفت. فعالیت کورتیزول و آنزیم‌های بیوشیمیایی در سلول‌های کبد تحت تنش دمایی ( 18، 22 و °C 26) در حضور و عدم حضور ترکیبات HSPi آنالیز شد.

نتایج: سنجش MTT نشان داد سلول‌هایی که ترکیبات HSPi دریافت نمودند، موجب افزایش بقاء شدند. آن‌ها توانستند کورتیزول را به طور خاص به صورت جداگانه یا در ترکیب با استرس افزایش دهند. آمیگدالین فعالیت آنزیم‌های بیوشیمیایی را کاهش داد.

بحث و نتیجه‌گیری: فرار از آپوپتوز در شرایط استرس یک استراتژی اساسی برای بقای سلول می‌باشد. با توجه به نقش کورتیزول و ارتباط آن با HSP در شرایط استرس محیطی، می‌توان نتیجه گرفت که تیمار سلول‌ها با ترکیبات HSPi می‌تواند سلول‌ها را در برابر استرس مقاوم کرده و اثرات مضر ناشی از استرس را معکوس کند و در نهایت باعث افزایش بقاء شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Changes in Cortisol and Biochemical Enzymes in Liver Cells of Sterlet Sturgeon (Acipenser ruthenus) under Temperature Stress in the Presence of HSP Inducers

نویسندگان [English]

 • sevda zarei 1
 • Hossein Ghafouri 1
 • leila vahdatiraad 1
 • tooraj sohrabi 2
 • behrooz heidari 1

1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran

2 International Caspian Sturgeon Research Institute, Agricultural Research; Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Cortisol is one of the most significant factors contributing to controlling stress. Additionally, another well-known mechanism for protecting cells against various stresses and linked to cortisol is the reaction to heat shock, which triggers the production of heat shock proteins (HSP). By strengthening sturgeon fish's defense system against environmental stress, such as temperature stress, their stocks can be preserved.

Materials and methods: In this study, sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) liver tissue cells were extracted and cultured in flasks. Nopal Endurance (Pro-Tex®), amygdalin, and pyrazole derivatives (SZ) were used as HSP inducers (HSPi). In order to determine the viability and optimal dose, MTT (3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide) assay was performed. The activity of cortisol and biochemical enzymes was analyzed in liver cells under temperature stress (18, 22, and 26 °C) in the presence and absence of HSPi compounds.

Results: MTT assay showed that cells receiving HSPi compounds increased survival. They could increase cortisol levels alone or in combination with stress. Amygdalin reduced biochemical enzyme activity.

Discussion and conclusion: Escape from apoptosis under stress conditions is a basic strategy for cell survival. Considering the role of cortisol and its relationship with HSP in environmental stress conditions, it can be concluded that treating cells with HSPi compounds can make cells resistant to stress and the harmful effects caused by stress reverse and ultimately increase survival.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apoptosis
 • Amygdalin
 • Cell Stress
 • Heat Shock Protein
 • Sturgeon

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402