نویسنده = عیسی ابراهیمی درچه
آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می‌تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 300-311

امین مخلص آبادی؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ عیسی ابراهیمی درچه


بررسی رژیم غذایی و بافت‌شناسی لوله گوارش لوچ ماهی Turcinoemacheilus bahaii در رودخانه زاینده‌رود

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی درچه؛ مهسا برهانی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله


استفاده از زئوپلانکتون ها در ارزیابی فصلی وضعیت تروفی تالاب چغاخور

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 371-382

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد معتمدی؛ علیرضا اسماعیلی


رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 198-209

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه