1. بررسی میزان بقاء، نرخ فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna) در مواجه با سم فنیتروتیون

طیبه عنایت غلامپور؛ حسین پیری؛ احسان احمدی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 396-404

چکیده
  فنیتروتیون، یکی از سموم ارگانوفسفره رایج در شالیزارها و باغات می باشد که در این تحقیق، اثر آن بر میزان مرگ و میر، نرخ فیلترکردن و عمل بلع یکی از زئوپلانکتون های مهم اکوسیستم آبی به نام دافنی ماگنا(Daphnia magna) بررسی گردید. این ارگانیزم ارزش غذایی بسیار بالایی برای تمام بچه ماهیان آب شیرین خصوصا" ماهیان بازارى داشته و از اهداف مهم بارورى ...  بیشتر

2. بررسی نقش جلبکهای سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) در تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna)
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 267-275

چکیده
  دافنی Daphnia magna یک گونه مرغوب جهت تغذیه ماهیان آب شیرین است. در تحقیق حاضر، تاثیر دوگونه جلبک سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) بر میزان بلعیدن، نرخ فیلتر کردن و تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در سه تکرار و با شرایط یکسان برای هر دو جلبک انجام شد. نرخ فیلتر کردن، بلعیدن و ...  بیشتر