کلیدواژه‌ها = ماهی کپور
مقایسه تغییرات کیفی فیله کپورماهیان پرورشی در محیط استخر و آزمایشگاه و ماهی کپور دریایی طی نگهداری در یخچال

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 466-480

بهاره شعبانپور؛ مسعود اصغری؛ سکینه حیدری؛ هنگامه بایی؛ آزاده قربانی؛ علی جافر


بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 535-542

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی


تعیین غلظت نیمه کشنده روی (LC5096h, ZnSO4) در ماهی کپور (Cyprinus carpio) تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 119-125

محمد فرهنگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ فرامرز رستمی چراتی