اثر دما بر عملکرد رشد و تکامل اسکلتی لارو تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آلگارو

چکیده

در این مطالعه لاروهای 8 روز بعد از لقاح (dpf 8) با تراکم 18 عدد در لیتر در 9 تانک 35 لیتری قرار گرفتند. سه گروه دمایی با سه تکرار شامل A (کنترل): dpf 8-64 در دمای محیط، °C 18-19، B (21 درجه سانتیگراد): تاdpf 8 در دمای محیط، از dpf 8-32 در دمای 21 درجه سانتیگراد و از dpf 32-64 در دمای محیط و C (27 درجه سانتیگراد): تا dpf 8 در دمای محیط، dpf 8-11 در دمای 21 درجه سانتیگراد، dpf 12-14 در دمای 24 درجه سانتیگراد، از dpf 15-32 در دمای 27 درجه سانتیگراد و از dpf 32-64 در دمای محیط، در نظر گرفته شد و میزان رشد و تکامل مورفومتریک و مریستیک اسکلتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رشد گویای این امر بود که پارامترهای رشد شامل وزن به دست آمده (mg22/87 ± 70/ 1525)، نرخ رشد ویژه ( % day-124/0 ± 42/11) و نرخ رشد روزانه (mg day-1 55/1 ± 24/27) در گروه C تحت تاثیر افزایش دما افزایش معناداری را نسبت به گروه A و B نشان داد (05/0>P). شعاع‌های ثانویه باله سینه‌ای تنها در لاروهایی که در یک دوره کوتاه، دمای 27 درجه سانتیگراد را تجربه کردند، سرعت بیشتری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش دما به صورت کوتاه مدت اثر مثبتی روی سرعت تکامل اسکلتی و تشکیل ساختارهای استخوانی در لارو تاسماهی استرلیاد دارد و کنترل مناسب دمایی طی دو ماهه اول زندگی به طور بالقوه می‌تواند عملکرد رشد را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of temperature on growth performance and skeletal development of sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) larvae

نویسندگان [English]

 • naghmeh Jafari 1
 • Bahram Falahatkar 1
 • Rute Sofia Tavares Martins 2
 • Adelino Vicente Mendonça Canário 2

1 University of Guilan

2 Universidade do Algarve

چکیده [English]

In this study, 8 dpf (days post fertilization) larvae were placed into nine 35 L tanks at the density of 18 larvae L-1. Three temperature groups each with triplicate were considered including A (control): 8-64 dpf at ambient temperature, 18-19 ºC, B (21 ºC): until 8 dpf at ambient temperature, 8-32 dpf at 21 ºC and 32-64 dpf at ambient temperature, C (27 ºC): until 8 dpf at ambient temperature, 8-11 dpf at 21 ºC and 12-14 dpf in 24 ºC, 15-32 dpf at 27 ºC and 32-64 dpf in ambient temperature and growth performance and morphometric and meristic development of the skeleton of sterlet sturgeon was investigated. The results indicated that growth parameters including specific growth rate, daily growth rate and weight gain (1525.70 ± 87.22 mg) showed significant increase in group C compared with groups A and B under temperature manipulation (P <0.05).Examining the morphological characteristics of the skeleton showed that the number of pectoral, pelvic and anal radials have significant increase in group C compared than the group A and B (P <0.05). Moreover, calcification process in different structures such as dorsal and lateral scutes, distal radials and spine of pectoral fin was accelerated in larvae that experienced 27 °C in a short period. Therefore, the results of this study showed that short-term temperature increase can accelerate larvae skeletal development and calcified structures in sterlet sturgeon, and controlling the temperature properly can potentially improve growth performance during the first two months of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skeleton
 • Sterlet sturgeon
 • Temperature
 • Calcification
 • Morphology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 16 دی 1402