نویسنده = زهرا روحی
اثرات میخک و امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی و گلوکز خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 186-194

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ حامد محمدی؛ مجید محمدی


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


اثر امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 450-456

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ بی بی مهسا جوادی موسوی