کلیدواژه‌ها = تولیدمثل
مطالعه هیستوفیزیولوژیک بیضه در گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس طی دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-36

فریده پرفروغ؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 117-124

نگین سلامات


اثرات متیل- ترت- بوتیل اتر (MTBE ) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 323-331

حمیدرضا خدایی؛ علی دریابیگی زند؛ بهناز مهدوی؛ محمد کوشافر؛ محمد چمنی


مقایسه زیستگاه، رفتار جفت گیری و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRana (Pelophylax) ridibunda ، قورباغه درختی Hyla savignyi و وزغ سبز Bufo (Pseudepidalea) variabilis) در استان لرستان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 291-299

معصومه نجیب زاده؛ جمشید درویش؛ حاجی قلی کمی؛ فرشته قاسم زاده