دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 352-457 

مقاله پژوهشی

مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

صفحه 352-362

سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر؛ سمانه انصاری


زیست‌سنجی جمعیت‌های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

صفحه 363-372

زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی


بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli

صفحه 373-384

عیسی جبله؛ مجید کزازی؛ احمد آسوده


بوم‌شناسی لانه‌های زمستان خوابی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس

صفحه 385-395

علی اصغر زارعی؛ محمد کابلی؛ الهام نورانی


بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی

صفحه 396-404

پروین شیدایی؛ ابوالفضل بایرامی؛ سمیرا اربابی


بررسی اکولوژیک شکم پایان منطقه بین جزر و مدی شهرستان‌های دیر و کنگان

صفحه 405-416

الهام فقیه نژاد؛ عبدالرحیم پذیرا؛ سیده مریم امامی


تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی‌های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

صفحه 417-425

حسین محب الدینی؛ عاطفه مقصودلو؛ بهروز دستار؛ غلامحسین طهماسبی


اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE

صفحه 426-436

مهدی محمدزاده؛ کژال یوسفی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی


مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده

صفحه 437-448

زهرا مرادی؛ عیسی سلگی


تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه‌ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول

صفحه 449-457

سیامک یاری؛ رویا کرمیان؛ روناک جراحی؛ مجید رجبی