دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 90-175 

مقاله پژوهشی

بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

صفحه 90-103

مرضیه انصاری نژاد؛ محمدشریف رنجبر؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


نقش و اهمیت برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه رودبابل، استان مازندران

صفحه 104-117

آزاده مرادپور درازکلایی؛ سارا حق پرست؛ حسین رحمانی؛ عباسعلی آقایی مقدم


بررسی الگوی فلس و بدشکلی بدن در جمعیت‌های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دریای خزر و ماهیان مولد پرورشی در مراکز تکثیر ایران

صفحه 118-131

رویا بختیار؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمدحسین مرادی؛ پائولینو مارتینز


اثرات رژیم کم فرکتوز همراه با مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی

صفحه 132-149

بابک حسن خان؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی


تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در زیرحوضه‌های رودخانه سیروان با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 150-167

زهرا مهربانی؛ سهیل ایگدری


مقاله کوتاه

بررسی تطبیقی مراحل امبریوژنز تکامل جنین از دیدگاه قرآن و علم جنین شناسی

صفحه 158-175

کامران قایدی؛ زهرا اسکندری بروجنی؛ شعبان علی خداشناس