دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

تغییرات بیان ژن Kiss1 در بافت مغز جنس نر و ماده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در مراحل مختلف رشد گناد

صفحه 1-14

محدثه داودی؛ بهروز حیدری


اثر تزریق صفاقی اسید آمینه تریپتوفان بر بیان ژن CRF و NPY در جوجه گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

صفحه 15-25

لادن عمادی؛ بلال صادقی؛ نصرت صالحی نژاد؛ کیوان نژادبخش


استفاده از آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان کیتون (Acanthopleura vaillantii) به‌عنوان نشانگر آلودگی فلزات سنگین در مناطق بین جزر و مدی دریای عمان

صفحه 30-48

فهیمه قائمی احمدآباد؛ پروین صادقی؛ حسن زادعباس شاه آبادی


اثر برخی عوامل محیطی روی شاخص‌های اندازه بدن (طول، وزن خشک و وزن خاکستر) و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله

صفحه 49-65

فائزه عصاریان نوش‌آبادی؛ حسین رحمانی؛ آلبرتو باست


بررسی عصاره گیاه زیرفون بر تخریب حافظه کاری القاء شده با اسکوپولامین در موش‌های صحرایی نر: مشارکت مکانیسم‌های آنتی اکسیدانی

صفحه 66-76

سیاوش خیاط عمرانی؛ فرهاد ولی زادگان؛ باقر سید علیپور؛ احسان نظیفی


تغییرات زمانی و مکانی ساختار جمعیت یک روزه ها Ephemeroptera و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رودخانه تجن – استان مازندران)

صفحه 77-89

سامره باقری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ ییندریشکا بویکووا؛ روح اله اسماعیلی