مقاله پژوهشی تکوین
1. مقایسه عصاره آبی بذر و برگ شویدAnethum graveolens L.) ) برتغییرات هیستومورفومتریک رحم و تخمدان موش صحرایی

زهرا آب پیکر؛ پروین لهراسبی؛ ملیحه الزمان منصفی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 116-124

چکیده
  تحقیقات قبلی موید اثرعصاره آبی بذر گیاه شوید بر هورمون های جنسی است. در تحقیق حاضر تغییرات بافتی رحم و تخمدان در موش های صحرایی تیمار شده با عصاره ابی بذر شوید با عصاره‌ی آبی برگ شوید که استفاده غذایی فراوانی دارد، مقایسه می‌ گردد. 21 سر موش صحرایی ماده به سه گروه 7 تایی شامل گروه کنترل، گروه‌های آزمایشی تیمار با عصاره‌ها‌ی آبی بذر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
2. رژیم غذایی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در خلیج فارس (استان هرمزگان)

زهرا آژ؛ ایمان سوری نژاد؛ احسان کامرانی؛ مهدی قدرتی شجاعی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 125-135

چکیده
  رژیم غذایی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در آبهای ساحلی خلیج فارس از فروردین تا اسفند 1391 با نمونه برداری ماهانه 30 قطعه ماهی بررسی شد. میانگین طول کل و وزن نمونه‌های بررسی شده به ترتیب 39/9 ± 47/38 سانتیمتر و 79/756 ±92/986 گرم بود. بیشترین تعداد معده‌های پر و بیشترین مقدار شاخص گاستروسوماتیک در ماه های مرداد (04/2 ± 22/5) و شهریور (28/2 ± ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
3. اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر عملکرد رشد و تغذیه ماهیان جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi

منصور آلبوغبیش؛ حمید محمدی آذرم؛ وحید یاوری؛ محمد ذاکری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 136-145

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر جایگزینی پودر ماهی باکنجاله سویا و مخمر نانوایی بر رشد، شاخصه ‌های تغذیه‌ای، مورفومتریک و بازماندگی ماهیان جوان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) مورد بررسی قرار گرفت. تیمار غذایی شامل تیمار شاهد (فاقد پودر سویا و مخمر نانوایی)، سطح 25%، سطح 50%،  سطح 75% و سطح 100% جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و مخمر نانوایی با نسبت برابر هرکدام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثر هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل اولیه رشد

پریا اکبری؛ محمد سعید فریدونی؛ مصطفی اخلاقی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 146-153

چکیده
  هورمون لووتیروکسین سدیم ارتباط ویژه ای با مراحل اولیه رشد، نموو بقاء تخم و لارو ماهیان دارد. هدف از این تحقیق، بررسی نحوه عملکرد هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان در مراحل اولیه رشد و نمو می باشد. این تحقیق، در کارگاه تکثیر و پرورش روستای دلخان سپیدان شیراز انجام گرفت. تخم های لقاح یافته به مدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
5. اثر ضدالتهابی اسانس مریم گلی (.Salvia officinalis L ) درموش کوچک آزمایشگاهی نر

مریم خسروی؛ شهرزاد خاکپور؛ سایه جعفری مرندی؛ میترا احدی عالی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 154-160

چکیده
  در تحقیقات زیادی اثرات ضدافسردگی، ضد میکروبی، ضددردی و آنتی اکسیدانی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) مورد بررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق اثر ضدالتهابی اسانس مریم گلی بر التهاب ایجاد شده با تزریق گزیلن در گوش راست موشهای کوچک آزمایشگاهی نر مطالعه شد. بدین منظور در گروههای تجربی03/0 میلی لیتر گزیلن در لاله گوش راست موشهایی با وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی اثر استرس بنزوآلفاپایرن بر بافت های آبشش و سطوح کورتیزول پلاسما در ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 161-169

چکیده
  زمینه مطالعه: هیدروکربن‌های حلقوی آروماتیک از آلاینده‌های آلی محیط می‌باشند و می‌توانند بر آبزیان و اکوسیستم های آبی اثرات مخربی داشته باشند. هدف: مطالعه حاضر به بررسی اثر هیدروکربن بنزوآلفاپایرن (BaP) بر ساختار آبشش و تغییرات سطوح کورتیزول ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) پرداخته است. روش کار: ماهیان در سه گروه پایه، شاهد و تیمار بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
7. بررسی انعطاف پذیری ریختی سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina Valenciennes, 1842) (شعاع بالگان: کپور ماهیان) در بخش ایرانی حوضه دجله با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

پریا رضوی پور؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ یزدان کیوانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 170-179

چکیده
  گونه سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina) از جمله ماهیان آب‌های داخلی است که پراکنش وسیعی در زیستگاه‌های مختلف دارد. با توجه به توانایی زیست این گونه در زیستگاه‌های مختلف، این تحقیق با هدف شناخت الگوهای ریختی مشترک که آنها را قادر به زیست در زیستگاه‌های مختلف می‌کند و روند انعطاف‌پذیری آنها با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی به اجرا در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیلوژنی و تکامل جانوری
8. بررسی عوامل ایجاد کننده سقط جنین گاو در واحد های پرورشی ایران

رویا صدری؛ روزبه فلاحی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 180-187

چکیده
  سقط جنین در گاو و گاومیش رایج است و به استثنا , آلودگی با سالمونلا آبورتوس اطلاعات کمتری در مورد سایر علل سقط جنین مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است . بررسی سرو اپیدمیولوژیکی در گله ئی توام با سابقه سقط ( نعداد گاو43 و گاو میش 47 راس ) درناحیه شمال ایران انجام گرفت وسرم های مثبت در برابر عفونت های رینو تراکئیت , بروسلا آبورتوس ، زبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانورشناسی
9. مطالعه مقدماتی زیست شناسی تولیدمثل مار چلیپر ماده در استان مازندران

امیر صوفی زاده؛ ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 188-197

چکیده
  مار چلیپر (Natrix tessellata) متعلق به خانواده کلوبریده، نیمه آبزی و روز فعال بوده و در اکثر مناطق ایران انتشار دارد. این مطالعه به منظور بررسی زیست‌شناسی تولید مثل جنس ماده در مار چلیپر از اوایل فروردین تا آبان 1391 در استان‌ مازندران انجام شد. 63 نمونه ماده از چهار ایستگاه مزرعه پرورش ماهی ﺁب بندانسر، پارک جنگلی شهید زارع، شالیزارهای اطراف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 198-209

چکیده
  Euchlanis dilatata از روتیفرهای آب شیرین است که پتانسیل پرورش مناسبی به عنوان غذای زنده در آبزی پروری دارد. در این تحقیق رشد و تولید این گونه با تغذیه جیره از 6 جیره شامل کلرلا (Chlorella vulgaris)، سندسموس (Scenedesmus quadricauda) ، کلرلا + سندسموس، کود مرغی، کود گاوی، کود مخلوط مرغی + گاوی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به مدت 16 روز در دمای 24 درجه سانتی گراد، دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
11. سنجش غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب درکیتون پوست ماری (Chiton lamyi, Dupuis, 1918) و رسوبات سطحی مناطق بین جزر و مدی استان بوشهر

عبدالحسین محمودیان شوشتری؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ محمد تقی رونق؛ محمدعلی سالاری علی آبادی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 210-222

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی رسوبات سطحی مناطق بین جزرو مدی استان بوشهر به فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب و تجمع آنها در کیتون پوست ماری در 5 ایستگاه نایبند، کلات، رستمی، هلیله و بوشهر در سواحل استان بوشهر در زمستان 1389 وتابستان 1390 به انجام رسیده است. نتایج نشان داد که الگوی غلظت فلزات سنگین در نمونه های رسوب، بافت نرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. اثر نیکل (Ni) بررشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

مصیب سیدی آب الوان؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 223-232

چکیده
  روتیفر آب شیرین B. calyciflorus یکی از مهمترین گونه‌های زئوپلانکتونی می‌باشد که درآبزی پروری، زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی و پایش‌های زیست محیطی دارای اهمیت می‌باشد. ترکیبات نیکل یکی از آلاینده‌های محیطی پایدار در محیط بوده که از لحاظ شیمیایی و زیستی قابلیت شکستن به ترکیبات سمی آلی دیگر را ندارد و به کندی از محیط حذف می‌شود.در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تاثیر اندازه و شکل مناطق حفاظت شده بر غنا و تنوع گونه ای پستانداران، مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد

منصوره ملکیان؛ راحله باقری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 233-243

چکیده
  پارامترهای متعدد سیمای سرزمین بر غنا و تنوع گونه‌ای مناطق حفاظت شده اثر می گذارند که باید در طراحی و انتخاب مناطق جهت حفاظت از گونه ها مورد توجه قرار گیرند. در این پژوهش تاثیر دو پارامتر حاشیه و اندازه منطقه حفاظت شده بر تنوع و غنای گونه ای شش منطقه حفاظت شده استان کهگیلویه و بویر احمد شامل دنا، خئیز و سرخ، دنای شرقی، خامین، دیل و تنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
14. تاثیر عصاره‌ سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک برگخوار کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata Say. (Chrysomelidae)

زیبا ممدوح؛ مرتضی موحدی فاضل

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 244-255

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره ‌آبی سیر روی منابع انرژی و سرماسختی در حشرات کامل سوسک کلرادو مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای سن دوم یک روزه تا پایان سن چهارم لاروی با برگ‌های سیب‌زمینی تازه آغشته به غلظت‌های مختلف عصاره (50، 25، 15، 5 درصد و شاهد) به صورت روزانه تغذیه شدند. میزان تغییرات گلیکوژن، کربوهیدرات و چربی کل به ازای ...  بیشتر

مقاله کوتاه زیست شناسی دریا
15. بررسی تأثیر تکثیر خارج از فصل بر روی شاخص‌های کیفی اسپرم و موفقیت لقاح در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

فردین شالویی؛ طیبه حسینی؛ محمد رضا ایمان پور

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 256-262

چکیده
  برخی از خصوصیات بیولوژیکی اسپرم شامل پارامترهای فیزیکی، شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسمای سمینال (ترکیبات یونی و آلی) و موفقیت لقاح ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در تکثیر خارج از فصل مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کلر به ترتیب 22/28± 87/60، 69/13± 56/36، 19/1± 33/4، 88/0± 08/3 و 60/27± 96/71 میلی‌مول ...  بیشتر