دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 263-388 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات برخی عوامل محیطی روی تنوع و تراکم دوکفه ایهای سواحل ایرانی دریای عمان

صفحه 263-273

ثمانه اصغری؛ محمدرضا احمدی؛ فلورا محمدی زاده؛ کیوان اجلالی


مطالعه اثرات تحت کشندگی آفت کش دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سیم دریای خزر

صفحه 274-281

یعقوب جادی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ سهراب دژندیان؛ علی حلاجیان


تأثیر نانو ذره کیتوسان در درمان سوختگی بر روی موش نر بالغ نژاد NMRI

صفحه 282-292

نازنین جباری؛ کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری


بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدآهن و روی بر بافت کبد و عضله در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 293-306

اکرم حاجی رحیمی؛ فرح فرخی؛ امیر توکمه چی


اثر تنش شوری بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قره برون ‎(Acipenser persicus)‎‏ تغذیه شده با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره ‏

صفحه 307-322

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ حامد کلنگی میاندره؛ علیرضا قائدی؛ وحید تقی زاده


اثرات متیل- ترت- بوتیل اتر (MTBE ) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

صفحه 323-331

حمیدرضا خدایی؛ علی دریابیگی زند؛ بهناز مهدوی؛ محمد کوشافر؛ محمد چمنی


ارزیابی سطح تستوسترون خون نوزادان موش صحرایی بدنبال تماس با رایحه والدین و موش های غریبه

صفحه 332-342

مژگان رحیمی؛ حیدر آقابابا؛ سید ابراهیم حسینی


اثر فلز جیوه (Hg) بر رشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionuscalyciflorus

صفحه 343-352

مصیب سیدی آب الوان؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری


بررسی و مقایسه خواص ضد باکتریایی کاتچین، فرولیک اسید و عصاره دانه انگور بر باکتری های عامل مسمومیت غذایی در میگوی پرورشی

صفحه 353-360

مینا سیف زاده؛ علی اصغر خانی پور


بررسی محدوده زیستگاهی سگ ماهی جویباری سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه کردان (حوضه دریاچه نمک، استان البرز) در فصل پاییز

صفحه 361-370

نرجس طباطبایی؛ سهیل ایگدری؛ ایرج هاشم زاده؛ مظاهر زمانی فرادنبه


استفاده از زئوپلانکتون ها در ارزیابی فصلی وضعیت تروفی تالاب چغاخور

صفحه 371-382

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد معتمدی؛ علیرضا اسماعیلی


مقاله کوتاه

اثر عصاره گیاه صبرزرد (Aloe vera) در ترمیم زخم ماهی کفال خاکستری (Mugil ceplalus)

صفحه 383-388

پریا اکبری