دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-183 

مقاله پژوهشی

مطالعه تنوع زیستی و شناسایی اجتماعات روزنه داران در شرق جزیره قشم

صفحه 1-17

عاطفه اشکیور؛ بابک دوست شناس؛ سید محمد باقر نبوی؛ نسرین سخایی


بررسی اثر استرادیول و هورمون رشد بر میانگین غلظت پلاسمایی گرلین در میش-های بالغ با تغذیه‌ محدود شده

صفحه 18-25

گلناز بهدادوند؛ همایون خزعلی؛ حسین رکنی


اثرات معکوس اسپیرودیکلوفن بر برخی از ذخایر انرژی در سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem. Scutelleridae)

صفحه 26-36

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی؛ کبری فتوحی


اثر نانوذرات اکسید روی بر فاکتور التهابی TGF-β، میزان بیوشیمیایی LDH سرمی و تغییرات بافتی در کبد موش

صفحه 37-45

مریم حامدی؛ رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمد سعید حیدرنژاد؛ محسن مبینی دهکردی


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


بررسی پاسخ آنتی بادی های منو کلونال بر علیه آنتروتوکسین اپسیلون کلوستریدیوم پرفرینجنس به روش کشت ماکروتکنیک

صفحه 56-63

رویا صدری


بررسی تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور

صفحه 64-76

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم متقی


مقاله پژوهشی

بررسی آلودگی انگلی تریکوسوموئیدس کراسیکودا در رت های آزمایشگاهی نژادهای ویستار و اسپراگ دالی یک مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ایران

صفحه 77-85

روزبه فلاحی؛ ابراهیم نوروزی؛ محمد اسلام پناه


ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 86-95

مونا گوهرى منش؛ ناصر مهدوى شهرى؛ فرشته قاسم زاده؛ فائزه یزدانى مقدم


بررسی تاثیر لوامیزول بر سیستم ایمنی و مقاومت در برابر تنش تراکم در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 96-105

سعید مشکینی؛ نوروز دلیرژ؛ علی اکبر طافی


اثرات کورکومین بر کبد رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده با استرادیول والرات

صفحه 106-118

محمد نبیونی؛ ویدا حجتی؛ آزیتا قربانی؛ لطیفه کریم زاده باردئی