زیست شناسی دریا
176. مقایسه تغییرات کیفی فیله کپورماهیان پرورشی در محیط استخر و آزمایشگاه و ماهی کپور دریایی طی نگهداری در یخچال

بهاره شعبانپور؛ مسعود اصغری؛ سکینه حیدری؛ هنگامه بایی؛ آزاده قربانی؛ علی جافر

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 466-480

چکیده
  نوع تغذیه و شرایط تغذیه‌ای از فاکتورهای موثر بر کیفیت گوشت ماهیان می‌باشد که اثرات آن در ترکیب عضله و پایداری گوشت ماهی به هنگام نگهداری نمود پیدا می‌کند. برای انجام این مطالعه، این ماهیان به مدت 15 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. در طی مدت نگهداری فیله ماهیان، فاکتورهای کیفی ماهی با ثبت تغییرات TVN، TBA، FFA، pH، رطوبت تحت فشار، ...  بیشتر

زیست شناسی دریا
177. مطالعه غلظت فلزات سنگین در گونه Pontogammarus maeoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، واقع در استان گیلان

محسن محمدی گلنگش؛ عیسی سلگی؛ زهرا بزرگ پناه

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 471-482

چکیده
  فلزات سنگین به مقدار زیاد از منابع مختلف وارد اکوسیستم های آبی می شوند و به علت سمیت می توانند اثرات مخرب داشته باشند. این پژوهش به منظور بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (روی، سرب، کروم و کبالت) در رسوبات سطحی نواحی ساحلی دریای خزر در استان گیلان انجام شد. غلظت فلزات سنگین در بافت گاماروس و رسوبات پیرامون این گونه در 5 ایستگاه واقع در ...  بیشتر

کشت بافت
178. اثر مواد پکتینی بر القا رها سازی نیتریک اکساید و مهار تکثیر سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی LNCaP

فاطمه منصوری؛ حوری سپهری؛ لادن دلفی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 480-492

چکیده
  پکتین ترکیبی پلی ساکاریدی پیچیده است که علاوه بر دارا بودن فواید غذایی، دارای اثرات ضد سرطانی نیز است. نیتریک اکساید (NO) مولکول سیگنالیگ فعال در بسیاری از فرآیند‌های فیزیولوژیک است که در سلول‌های توموری می‌تواند نقش آنتی آپوپتوتیک یا پروآپوپتوتیک داشته باشد. در این مطالعه، اثر AP (پکتین سیب) و MCP (پکتین تغییر یافته مرکبات) بر میزان ...  بیشتر

179. زیست پلیمرآلژینات بعنوان بستر سه بعدی جهت کشت و تمایز سلولهای بنیادین مزانشیمی بافت چربی انسان به سلولهای کندروسیت غضروف

عبدالخالق دیزجی؛ لعیا هدایی؛ زهرا-سهیلا سهیلی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 521-534

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی زیست پلیمر آلژینات به عنوان بستری برای تمایز سلول های مزانشیمی بافت چربی انسانی به سلول های کندروسیت می باشد. بدین منظور سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی افراد سالم توسط کلاژناز نوع I جداسازی و کشت داده شدند. سپس این سلولها در بستر آلژینات با استفاده از اسید اسکوربیک و TGF-β1 به کندروسیت ...  بیشتر

180. بررسی تاثیر لوامیزول بر سیستم ایمنی و مقاومت در برابر تنش تراکم در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

سعید مشکینی؛ نوروز دلیرژ؛ علی اکبر طافی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 96-105

چکیده
  با وجود تنش های مختلف در مزارع پرورش ماهی، تقویت سیستم ایمنی ماهیان در برابر این تنش ها امری ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به منظور بررسی اثر لوامیزول بر سیستم ایمنی قزل آلای رنگین کمان در شرایط تنش تراکم انجام گرفت. بدین منظور 1000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 6±150 گرم از یکی از مزارع پرورش ماهی ارومیه تهیه شد و در ...  بیشتر

181. بررسی تاثیر فلز سنگین کروم بر پارامترهای حرکتی اسپرم تاس ماهی ایرانی

شیدا گلی؛ محمد رضا ایمان پور؛ گلی نوری

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 97-104

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فلز سنگین کروم بر پارامترهای حرکتی اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در شرایط آزمایشگاهی بود. بدین منظور مایع منی 10 تاس¬ماهی ایرانی جمع¬آوری و در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه-های اسپرم به مدت 2،0، 4، 24، 48 و 72 ساعت در معرض غلظت¬های 1/0 و 5 میلی¬گرم بر لیتر کروم قرار گرفتند سپس درصد اسپرم¬های ...  بیشتر

ریخت شناسی
182. ساختار آناتومیک و بافت شناسی اندام ژاکوبسون در جوجه تیغی گوش بلند نر(Hemiechinus auritus)

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 98-109

چکیده
  اندام ژاکوبسون، اندام بویایی فرعی است. وظیفه آن دریافت بوهای جنسی است. در این بررسی ساختار اندام ژاکوبسون در 10جوجه تیغی نر بالغ مطالعه شد. نمونه های سر فاقد فک پایین داخل محلول ثابت کننده و کلسیم گیری قرار داده شدند. حفره بینی از محل چین های سقف دهانی به پنج قطعه بریده شد. از قطعات به دست آمده بلوک های پارافینی و مقاطع متوالی بدست آمد. ...  بیشتر

183. تعیین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهیگوازیمNemipterus japonicus (Bloch, 1791) با استفاده از فراوانی طولی در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)

فرزانه فاضلی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 100-105

چکیده
  جهت تعیین پارامترهای رشد ماهی گوازیم، 763 قطعه ماهی گوازیم به طور ماهانه در طول یکسال(از خرداد 84 تا اریبهشت ماه 85) از سواحل خوزستان جمع آوری گردید. با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی این ماهیان رگرسیون پاول- ودرال در برنامه FiSAT II ترسیم شده و با به دست آوردن معادلات این رگرسیونها، مقدار L∞ (طول بی نهایت) برای جنس ماده برابر 06/254 میلیمتر ...  بیشتر

184. رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 198-209

چکیده
  Euchlanis dilatata از روتیفرهای آب شیرین است که پتانسیل پرورش مناسبی به عنوان غذای زنده در آبزی پروری دارد. در این تحقیق رشد و تولید این گونه با تغذیه جیره از 6 جیره شامل کلرلا (Chlorella vulgaris)، سندسموس (Scenedesmus quadricauda) ، کلرلا + سندسموس، کود مرغی، کود گاوی، کود مخلوط مرغی + گاوی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به مدت 16 روز در دمای 24 درجه سانتی گراد، دوره ...  بیشتر

بیوتکنولوژی
185. انتخاب حالت بهینه استخراج مایع‌سلومیک توتیای‌دریایی (Echinometra mathaei) خلیج‌فارس و شناسایی برخی رنگدانه‌های نفتاکینونی آن

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ سهیلا معین؛ نرگس امراللهی بیوکی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 205-214

چکیده
  حفره بدن توتیای‌دریایی با مایع‌سلومیک پر شده که محیط مایع بدن را تشکیل می‌دهد. رنگدانه نفتاکینون موجود در مایع‌سلومیک توتیا، دارای خواص زیستی متعددی از جمله خاصیت ضد‌باکتریایی، ضد‌‌جلبکی و ضد‌اکسیدانی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر، یافتن بهترین حالت استخراج مایع‌سلومیک و استخراج سلول‌های آزاد و سلوموسیت‌لیزات از مایع‌سلومیک ...  بیشتر

فیزیولوژی
186. تغییرات شاخص‌های خونی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی شبیه سازی حمل و نقل در دماهای متفاوت

سید محسن موسوی نژاد؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان؛ حسین غفوری؛ آریا باباخانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 225-236

چکیده
  با توجه به اثرات دما در هنگام حمل و نقل بر شاخص های خون شناسی تاسماهیان، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شبیه سازی حمل و نقل در دماهای 12، 20، 23 و 28 درجه سانتی گراد بر روی این شاخص ها در ماهی استرلیاد طی زمان‌های صفر(شاهد)، 1، 5، 24 و 48 ساعت پس از حمل و نقل انجام پذیرفت. در تیمارهای با دمای بالا (°C28 و 23) پس از حمل و نقل در تعداد گلبول های قرمز، ...  بیشتر

187. مطالعه برخی جنبه‌های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر)

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ علی منصوری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ مهرداد نصری تجن؛ امیر وزیری زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 251-259

چکیده
  خانواده زبان گاوماهیان در آبهای ساحلی بوشهر با 5 گونه پراکنش نسبتاً خوبی دارند. گونه زبان گاوی درشت پولک Cynoglossus arel از لحاظ کیفیت گوشت و بازارپسند بودن از مصرف بیشتری برخوردار می‌باشد. در این بررسی 287 نمونه ماهی بطور ماهانه طی یکسال (از دی‌ماه 1388 الی آذرماه 1389) از مراکز تخلیه صیدگاههای بوشهر جمع‌آوری گردید و تولید مثل آنها مورد بررسی ...  بیشتر

188. تعیین سن ماهی سرخوی چمن Lutjanus malabaricus)) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) درآبهای هرمزگان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 305-313

چکیده
  در این پژوهش تعیین سن 80 ماهی سرخوی چمن (Lutjanus malabaricus) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) در آبهای خلیج فارس در محدوده آبهای هرمزگان (56/26 درجه شرقی و 17/27 درجه شمالی) انجام پذیرفت. تعیین سن براساس وجود دوایر رشد سالانه (لایه های مات و شفاف) موجود بر روی مقاطع اتولیت صورت گرفت. همچنین پارامترهای ریخت سنجی اتولیت و زیست سنجی ماهی اندازه گیری شد. روابط ...  بیشتر

اکولوژی
189. بررسی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذران در زیستگاه های مختلف پارک ملی بوجاق

فاطمه کارگر؛ رحمت زرکامی؛ جواد ترکمن؛ علی رضا فرمانده بحری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 353-364

چکیده
  سنجش تنوع زیستی پرندگان زمستان گذران، در مطالعات بوم شناسی و مدیریت تالاب‌ها بسیار مهم است. در تحقیق فعلی‌، ۸ راسته از پرندگان زمستان گذران (آبزی،کنار آبزی و کمتر وابسته به آب) متعلق به۱۷ تیره، ۳۹ جنس و ۷۳ گونه در چهار زیستگاه مختلف پارک ملی بوجاق (واقع در استان گیلان) شناسایی و فراوانی‌ آنها بر اساس روش شمارش کل از اواسط دی تا اواسط ...  بیشتر

ریخت شناسی
190. مطالعه الگوی انشعاب سرخرگیِ قوس آئورت در خارپشت گوش بلند(Hemiechinus auritus)

حمید کریمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 353-359

چکیده
  جوجه تیغی پستانداری از رده حشره خواران است. با توجه به ویژه گی های رفتاری مانند خاصیت غیر تهاجمی، جهت نگهداری در منزل به عنوان یک حیوان خانگی یا پِت مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی به مطالعه نحوه انشعاب قوس آئورت پرداخته شده است. تعداد 10 جوجه تیغی بالغ بدون در نظر جنس از باغ های اطراف تبریز و مراغه جمع آوری شدند. قفسه سینه و حفره ...  بیشتر

اکولوژی
191. بررسی محدوده زیستگاهی سگ ماهی جویباری سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه کردان (حوضه دریاچه نمک، استان البرز) در فصل پاییز

نرجس طباطبایی؛ سهیل ایگدری؛ ایرج هاشم زاده؛ مظاهر زمانی فرادنبه

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 361-370

چکیده
  با توجه به شناخت محدودی که در رابطه با محیط زیست طبیعی ماهی بومی سگ‌ماهی جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus bergianus)، وجود دارد، تحقیق حاضر با هدف بررسی محدوده زیستگاه مورد استفاده و انتخابی زیستگاه سگ‌ماهی جویباری سفیدرود رودخانه کردان در فصل پاییز (در مهرماه و آبان ماه 1391) انجام پذیرفت. برای این منظور در 66 ایستگاه مورد بررسی، متغیرهای عمق، ...  بیشتر

192. مقایسه اثرات تزریق هورمون های اواپریم، hCG و عصاره غده هیپوفیز بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Nikolskii, 1897 Schizothorax zarudnyi )

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 386-395

چکیده
  در این مطالعه اثرات تزریق هورمون¬های اواپریم،hCG و عصاره هیپوفیز بر پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی مولدین نر ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 20 مولد نر ماهی شیزوتوراکس تحت تزریق چهار نوع القاء کننده شامل هیپوفیز (mg/kg 2/0)؛ اواپریم (ml/kg 3/0)؛ hCG (IU/Kg 400) و سرم فیزیولوژی (ml/kg 3/0) به عنوان شاهد در ...  بیشتر

193. پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا، استان اصفهان
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 443-459

چکیده
  پراکنش و ساختار جامعه سخت­پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا در استان اصفهان در طی چهار فصل مختلف بررسی شد میانگین فصلی دمای­آب، اکسیژن محلول،نیترات و فسفات محلول به ترتیب 79/14، 01/8 ، 18/1 درجه سانتی گراد و 05/0 میلی­گرم بر لیتردر بهار، 65/20، 46/7، 26/2 درجه سانتی گراد و 20/1 میلی­گرم بر لیتر درتابستان، 33/11، 94/7، 89/1 درجه سانتی گراد و 67/0 میلی­گرم ...  بیشتر

194. میزان بلع پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus با جلبکهای سبز Chlorella vulgaris و Scenedesmus quadricauda

امیدوار فرهادیان؛ رحمان خرامان نیا؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 481-494

چکیده
  پرورش بسیاری از گونه های زئوپلانکتونی عمدتا وابسته به ریز جلبک‌ها است زیرا دارای بسیاری از خصوصیات کلیدی اختصاصی جهت بلع زئوپلانکتون ها هستند. در تحقیق حاضر میزان بلع (Ingestion rate) پاروپای Eucyclops serrulatus با استفاده از دو جلبک سبز Scenedesmus quadricauda وChlorella vulgaris در چهار غلظت متفاوت جلبکی (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد) تعیین گردید. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

کشت بافت
195. کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 483-494

چکیده
  در این تحقیق رده های اولیه سلولی از طریق کشت تکه های باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus تهیه شد. حاشیه باله دمی یک عدد ماهی 2 ساله دارای طول 23 سانتیمتر و وزن 133 گرم به اندازه تقریباً 2 سانتیمتر بریده شد، سه بار با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو داده شد و سپس به تکه های تقریباً 1 میلی متر بریده شد و در محیط کشت L-15 حاوی آنتی بیوتیک ها و 20 ...  بیشتر

196. بررسی میزان رشد و تولید ماهی آمور(Ctenopharyngodon idella) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم‌های پرورشی تک گونه‌ای و توام

حدیث منصوری طایی؛ محمود عظیمی راد؛ الهام حقیقی؛ مهدیه ابراهیمی؛ زهرا قصاب شیران؛ نصرالله محبوبی صوفیانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 493-502

چکیده
  در این تحقیق دو سیستم پرورش تک گونه‌ای و توام دو گونه‌ی آمور (Ctenopharyngodon idella) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) مقایسه و اثرات این دو سیستم روی میزان رشد ویژه، تولید کل و میزان بازماندگی بررسی گردید. آزمایش شامل سه تیمار که حاوی 20 قطعه ماهی آمور در سیستم تک گونه‌ای (تانک شماره 1)، 20 قطعه ماهی کپور معمولی در سیستم تک گونه‌ای (تانک شماره 2) و 10 قطعه ...  بیشتر

زیست شناسی دریا
197. بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 535-542

چکیده
  در مطالعه حاضر، پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور وحشی و پرورشی بررسی شد. یون‌های سدیم (میلی مول در لیتر) و پتاسیم (میلی مول در لیتر) توسط فلیم فتومتر و کلسیم (میلی‌مول در لیتر)، منیزیم (میلی‌مول در لیتر)، گلوکز (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)، کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) و پروتئین کل (گرم در دسی‌لیتر) توسط اسپکتروفتومتر ...  بیشتر

198. کلید شناسایی قاب بالان در استان مرکزی Meloidae

روشنک مسلمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ سایه سری

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 105-115

چکیده
  افراد خانواده Meloidae که معمولا به عنوان قاب بالان تاول زا شناخته می شوند، نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می کنند. اولین مرحله لاروی اغلب گونه ها از تخم ملخ ها تغذیه می کنند. مطالعه اخیر در سالهای1390 1388-در استان مرکزی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از مناطق مختلف استان جمع آوری شدند و از طریق ویژگی های ریخت شناسی و اندام جنسی و با استفاده ...  بیشتر

199. برخی از رفتارهای تولیدمثلی و مشخصات لانه‌های انتخابی تخمریزی ماهی اندمیک گورخری چهارمحال‌و‌بختیاری Aphanius vladykoi, Coad 1988 در زیستگاه تالاب چغاخور

مهرداد فتح الهی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 106-118

چکیده
  زیستگاههای محدود ماهی گورخری چهارمحال و بختیاری Aphanius vladykoi, Coad 1988 به عنوان یکی از گونه ماهی آفانیوس در ایران در حال حاضر تحت تاثیر عوامل مخربی چون خشکسالی‌های متعدد، آلودگی و مصرف منابع آب توسط منابع محلی قرار دارد. در طی این تحقیق در دریاچه ی چغاخور استان چهارمحال و بختیاری در بخش­های با بستر سنگی و پوشش گیاهان منفرد، به توصیف مواردی ...  بیشتر

تکوین
200. اثرات کورکومین بر کبد رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده با استرادیول والرات

محمد نبیونی؛ ویدا حجتی؛ آزیتا قربانی؛ لطیفه کریم زاده باردئی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 106-118

چکیده
  سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) نارسایی اندوکرینی است که بافت کبدی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به نکروز، فیبروز وسیروز کبدی می‌شود. کورکومین ترکیب اصلی مشتق شده از ریشه گیاه Curcuma longa دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و اثرات محافظتی برکبد است. در تحقیق حاضر پس از القاء PCOS رت‌های بیمار تحت تیمار با کورکومین به عنوان یک عامل ضد التهابی و آنتی ...  بیشتر