دوره 34 (1400)
دوره 33 (1399)
دوره 32 (1398)
دوره 31 (1397)
دوره 30 (1396)
دوره 29 (1395)
دوره 28 (1394)
دوره 27 (1393)
دوره 26 (1392)

آرشیو مجله زیست شناسی ایران از جلد 1 تا 26

تعداد دوره ها

34

تعداد شماره ها

119

تعداد مقاله ها

1196

تعداد نویسندگان

943

تعداد مشاهده مقاله

761,406

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

232,750

نسبت مشاهده بر مقاله

2019.64

نسبت دریافت فایل بر مقاله

617.37

تعداد مقاله های ارسال شده

923

تعداد مقاله های رد شده

476

تعداد مقاله های پذیرفته شده

328

درصد پذیرش

36

زمان پذیرش 

چهار ماه

تعداد پایگاه های نمایه شده

5

 

 • بر اساس مصوبه جدید هیأت مدیره انجمن زیست شناسی ایران، مقرر گردید برای داوران به ازاء داوری هر مقاله مبلغ سیصد هزار ریال در نظر گرفته شود. 
 • بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن زیست شناسی ایران، داورانی که 20 مقاله برای مجله زیست شناسی ایران را باکیفیت داوری کرده اند، یک مقاله داوری شده و پذیرفته شده ایشان خارج از نوبت چاپ می شود. ملاک استفاده از این مزیت کیفیت مطلوب داوری خواهد بود.
 • بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران مقرر شد از ابتدای سال 1397 گواهی داوری و حق الزحمه فقط به داوری های با کیفیت تعلق بگیرد.
 • بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران مقرر شد از ابتدای سال 1397 از هر فردی دو مقاله بیشتر در سال در هر یک از مجلات انجمن پذیرش و منتشر نگردد.
 •  بر اساس مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران مورخ 8 مهرماه 99 مقرر شد داوران محترم نشریات انجمن بعد از داوری ده مقاله حق الزحمه خود را دریافت می کنند (جدید).

 • وبسایت انجمن زیست شناسی ایران Iranian Biology Society website

 • وبسایت مجله زیست شناسی ایران (علمی - ترویجی) Iranian Journal of Biology

مجله پژوهش های جانوری همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های جانوری تغییر نام داد. مجله پژوهش های جانوری با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم جانوری بصورت فصلنامه منتشر می ­شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهش های اصیل در تمام حوزه­ های زیست­ شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­زایی و اندام­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می ­پذیرد. 
 • نوع اعتبار                               علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                           فصلنامه
 • رتبه در ISC                             ضریب تاثیر       0.149  (Q1) در سال 1398
 • رتبه در وزارت علوم                      (A (808    در سال 1399
 • زبان نشریه                             فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار                              الکترونیکی
 • نوع دسترسی                         رایگان (تمام متن)
 • نوع داوری                               یکسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                 4 ماه
 • دسته بندی موضوعی               دارد
 • هزینه انتشار                             دارد

 

توجه             توجه

 به علت انجام برخی تغییرات در درگاه پرداخت اینترنتی، نحوه پرداخت حق چاپ مقالات از طریق کارت (۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۲۳۲۹۷) و شماره حساب (بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، به نام انجمن زیست شناسی ایران، شماره حساب ۱۸۶۲۰۷۲۳ ، شماره شبا، IR۴۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۲۰۷۲۳)، می باشد.

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
1. بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی کوسه گربه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum, Gubanov, 1980) در آب های استان هرمزگان، خلیج فارس

مجتبی نادری؛ ساجده ناصحی؛ میترا آرمان؛ مصطفی علی نقی زاده

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 1-10

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی برخی از خصوصیات تولیدمثلی کوسه گربه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum) به مدت یکسال انجام شد. جمعا 381 عدد کوسه‌گربه ماهی جمعآوری شد که از این تعداد 190 عدد (86/49 درصد) جنس نر و 191 عدد (13/50 درصد) جنس ماده بود. نسبت جنسی کل (نر به ماده) به صورت 1 : 99/0 بدست آمد (05/0<p). میزان ضریب چاقی به طور معنی‌داری در جنس ماده (003/0 ± 29/1) بیشتر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه رود با استفاده از شاخص های زیستی ماهیان: مطالعه موردی تاثیر شهر شاهین دژ (استان آذربایجان غربی)

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ یحیی شمس؛ سید ولی حسینی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 11-27

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات روند اختلالی و آسیب توسعه انسانی روی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه‌رود با استفاده از شاخص‌های بوم‌شناختی ماهیان از قبیل امتیازدهی یکپارچگی، غنای گونه‌ای، ترکیب و فراوانی آن‌ها به اجرا در آمد. برای این منظور تعداد 7 ایستگاه در طول مسیر رودخانه در شهرستان شاهین‌دژ انتخاب گردید. روش‌های معمول تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانورشناسی
3. نقش و اهمیت تالاب‌های مصنوعی سدکاسه‌‌رود ابرکوه و تصفیه‌خانه استان یزد به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر

فاطمه السادات سالاری؛ جلیل سرهنگ زاده؛ مهدی زارع خورمیزی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 28-43

چکیده
  استان یزد در اقلیم خشک و بیابانی قرار گرفته و دارای حدود 10 تالاب و آبگیر مصنوعی است که مهمترین آن‌ها در جذب پرندگان، تالاب مصنوعی تصفیه‌خانه در شهرستان یزد به علت وجود آب دائمی و سد کاسه‌رود در شهرستان ابرکوه به علت موقعیت جغرافیایی می‌باشد. در مطالعه حاضر فون پرندگان تصفیه‌خانه و سد کاسه‌رود بر اساس آمار موجود در خصوص پایش و سرشماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
4. تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر برخی فاکتورهای رشد ، ایمنی موکوسی و خاصیت ضد باکتریایی موکوس در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum)

فاضل ظهیری؛ حسن صحرایی؛ مریم شجاعی؛ امین اسدی امیرابادی؛ سید علی اکبر هدایتی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 44-60

چکیده
  در این مطالعه، تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر برخی فاکتورهای رشد ، ایمنی موکوسی و خاصیت ضد باکتریایی موکوس در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بررسی شد. بنابراین ابتدا 420 قطعه بچه ماهی سفید با وزن متوسط02/0 ±24/1 گرم تهیه، سپس ماهیان به تعداد 35 قطعه و به صورت تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 تانک توزیع شدند. آنگاه بترتیب با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
5. بررسی اثر هم افزایی عصاره Artemisia absinthium و Taxol روی سلول های سرطانی معده (رده سلولی AGS) و تغییرات سطح بیان ژن های آپوپتوزی و متاستازی

فیروزه فروغی؛ جواد بهارآرا؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 61-78

چکیده
  سرطان معده دومین علّت مرگ ناشی از سرطان در جهان به شمار می‌رود. Artemisia absinthium از گونه‌های مهم گیاهان جنس Artemisia است که دارای خواص ضدالتهابی و ضدویروسی است. در مطالعه حاضر توانایی عصاره متانولی A. absinthium به تنهایی و در ترکیب با تاکسول بر روی القای آپوپتوز و مهار مهاجرت سلولی در رده سلولی AGS (دودمان سرطان معده انسانی) بررسی شده است. برای بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
6. مطالعه رشد، تکوین و بقا لاروهای قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae) در حضور ماهی مهاجم گامبوزیا، نوسانات سطح آب و تغییرات تراکمی

فاطمه امجدیان؛ سمیه اسمعیلی رینه؛ سمیه ویسی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، صفحه 79-95

چکیده
  دوزیستان به عنوان شاخصی از سلامت محیط زیست محسوب می‌شوند و جمعیت آن‌ها در سراسر جهان با نرخ قابل توجهی در حال کاهش است. ازجمله عوامل کاهش دوزیستان تغییرات آب و هوا، آلاینده‌های شیمیایی، افزایش اشعه ماورابنفش، تغییرات زیستگاه، گونه‌های مهاجم و عوامل بیماری‌زا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقل و تعاملی عوامل تراکم، نوسانات ...  بیشتر

جانورشناسی
1. اثرات اسیدآمینه های ال متیونین و ال لیزین بر میزان رشد جمعیت کلنی، تخم گذاری ملکه، پرورش نوزادان و تولید عسل در زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda)

سلیمان پناهعلی زاده؛ وحید واحدی؛ آزاده بوستان

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 372-385

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغذیه اسیدآمینه‌های ال متیونین و ال لیزین روی رشد جمعیت کلنی، تخم‌گذاری ملکه، پرورش نوزادان و میزان تولید عسل بود. این آزمایش از 27 اردیبهشت ماه سال 1398 شروع و به مدت 45 روز تا 10 تیر ماه در استان اردبیل انجام شد. برای این آزمایش تعداد 48 کندو انتخاب شدند و کلنی‌ها از نظر شرایط محیطی، جمعیت، ذخیره گرده و ...  بیشتر

اکولوژی
2. استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

سمیه اسمعیلی رینه؛ پیمان کرمی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 343-357

چکیده
  دوجورپایان جنس Niphargus در انواع آب‌های زیرزمینی زندگی می‌کنند و بخش مهمی از تنوع زیستی زیرزمینی را تشکیل می دهند. در دهههای اخیر استفاده از الگوریتم‌های مختلف مدل سازی توسعه یافته است اما بالطبع تکنیک‌های آماری برای مطالعه پراکنش موجودات زیرزمینی کمتر می‌باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش جنس، از نقاط حضور ...  بیشتر

اکولوژی
3. تعیین مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

حمیدرضا مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 312-323

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی در سال‌های اخیر منجر به تخریب و تکه‌تکه شدن زیستگاه‌های طبیعی و درنتیجه کاهش تنوع زیستی جهانی گردیده است. در این میان، پستانداران بزرگ جثه بیش از سایر گونه‌ها به دلیل فعالیت‌های انسانی در معرض خطر انقراض قرارگرفته‌اند. نیاز غذایی گوشت‌خواران موجب افزایش تعارضات میان این گونه‌ها و انسان‌ و درنتیجه آسیب‌پذیری ...  بیشتر

حشره شناسی
4. تأثیر چهار رقم برگ توت بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)

علی صادقی خامنه ای تبریزی؛ جلال جلالی سندی؛ سهراب ایمانی؛ علی احدیت

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 358-371

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ارقام مختلف برگ توت به نام‌های ایچی‌نویسه، کن‌موچی، کاینز و محلی گیلان روی خصوصیات بیوشیمیایی، تغذیه‌ای و اقتصادی کرم ابریشم هیبرید 104*103 انجام گرفت.کرم های ابریشم با تغذیه از رقم کاینز که حاوی بیشترین مقدار بروتئین بود در مقایسه با سایر ارقام بهترین شاخص‌‌های اقتصادی را نشان داد. وزن انفرادی و کل پیله‌ها ...  بیشتر

فیزیولوژی
5. پاسخ های ایمنی غیر‌اختصاصی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز

ابراهیم ستوده؛ افسانه امیری بهروسی؛ رعنا بهادری؛ حسن حبیبی؛ سالم مرمضی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 269-282

چکیده
  اثرات نانو‌ذرات سولفات منگنز (MnSo4) جیره بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 400 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن اولیه 1/0±8/0 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار با 3 تکرار درون آکواریوم ها تقسیم شدند. ماهیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
1. بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی ترجیح زیستگاهی گونه بومزاد سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب (استان کرمانشاه) از حوضه رودخانه کرخه به اجرا درآمد. برای این منظور ویژگی‌های زیستگاهی شامل عمق، عرض رودخانه، عرض ناحیه پتامال، دما، هدایت الکتریکی (EC)، سرعت جریان و کل مواد جامد معلق (TDS)، pH و قطر ذرات بستر همزمان با نمونه‌گیری و شمارش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانورشناسی
2. تکامل و اخلاق فطری

حسن میانداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

چکیده
  نظریة تکامل دو ایدة اصلی دارد: نیای مشترک و انتخاب طبیعی. صاحب‌نظرانی در رشته‌های مختلف علمی و فلسفی از نظریة تکامل به ویژه انتخاب طبیعی برای تبیین اخلاق انسان استفاده کرده‌اند. نظریات مذکور به دو دستة اصلی تقسیم می‌شوند: اخلاق سازش یا محصول فرعی است. برخی از نظریات اخلاق را تا حدی فطری هم می‌دانند. ما نظریة دو روان‌شناس هایت و بلوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. بررسی اثرات تستوسترون و عصاره هیدروالکلی دانه خرفه بر درد حاصل از القای تست تیل فلیک در موش های سوری نر

رحیم احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

چکیده
  پیشینه و هدف: هورمونهای استروئیدی و بسیاری از عصاره های گیاهی می توانند پاسخ به درد را میانجیگری کنند. هدف این مطالعه بررسی اثرات تستوسترون و عصاره خرفه بر درد حاصل از القای تست تیل فلیک در موش های نر بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی، 150 سر موش سوری نر به طور تصادفی به گروههای کنترل، دریافت کننده دوزهای پایین، متوسط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
4. بررسی برخی خصوصیات زیست سنجی و تولید مثلی میگوی Palaemon elegans دریای خزر (ساحل بندر انزلی)

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور؛ حمید علاف نویریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

چکیده
  میگوی Palaemon elegans بومی دریای سیاه است که در طی سالهای 1309 تا 1313 به دریای خزر معرفی شد. به منظور اعمال مدیریت صحیح، شناخت خصوصیات زیستی و داشتن اطلاعات کافی و مناسب در مورد آبزیان بسیار حایز اهمیت است. در تحقیق حاضر برای شناخت خصوصیات زیستی میگوی P. elegans تعداد 100 قطعه میگو، توسط تور ساچوک با چشمه 500 میکرون از دریای خزر صید و بعضی پارامترهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
5. ارزیابی هموزیگوسیتی آلل های جنسی و بررسی ارتباط آن با صفات تعداد آلل های جنسی، تولید عسل و جمعیت بالغین در کلنی های زنبورعسل (Apis mellifera meda) استان های آذربایجان شرقی و اردبیل

آزاد فرهنگ دوست؛ مختار غفاری؛ عطااله رحیمی؛ علی هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

چکیده
  به منظور ارزیابی هموزیگوسیتی آلل‌های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد آلل‌های جنسی، تولید عسل و جمعیت بالغین، تعداد 320 کلنی‌های زنبورعسل از استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب و مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها براساس دستورالعمل Ruttner و Page انجام گرفت. نتایج مطالعه حاضر، نشان داد که میانگین درصد هموزیگوسیتی و تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعه مورفولوژیکی وتاکسونومیکی مژه دارن اسپایروتریک وپری تریک رودخانه ومخزن سدزاینده رود

سیدمجتبی میرزائی؛ بهروز زارعی دارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

چکیده
  مژه داران یکی از بزرگترین گروه جانوران تک یاخته ای هستندکه دراغلب محیط های آبی یافت می شوند. مژه داران؛ حلقه واسط انتقال انرژی از پیکوپلانکتون ها به زئوپلانکتون ها هستند، همچنین به عنوان معرف، پاکیزگی و آلودگی آب ها را مشخص می کنند. باتوجه به نقش های مهمی که مژه داران درروابط اکولوژیکی اکوسیستم های آبی برعهده دارند، جهت انجام مطالعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
7. استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

چکیده
  لاک‌پشت خشکی‌زی Testudo graeca Linnaeus, 1758 به خانواده Testudinidae تعلق دارد. ارزیابی استخوان شناختی مقایسه‌ای می‌تواند صفات سازشی این گونه را آشکار سازد. پژوهش حاضر به استخوان شناسی پساجمجمه ای لاک‌پشت مهمیزدار می-پردازد. در این مطالعه از دو نمونه جمع آوری شده از زیستگاه های منطقه دینور و چهارزبر در استان کرمانشاه استفاده شد. با استفاده از شیوه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانورشناسی
8. شناسایی پناهگاه‌های اقلیمی گونه بز وحشی (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) در اقلیم آینده ایران به منظور حفاظت

نفیسه فقیه سبزواری؛ آزیتا فراشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

چکیده
  تهدیدات انسانی در طول چندین دهه اخیر تاثیرات منفی زیادی بر جمعیت‌های سمداران ایران داشته‌است. این درحالی است که تغییر اقلیم نیز می‌تواند به واسطه تغییر شرایط کنونی زیستگاه این گونه‌ها میزان آسیب‌پذیری آنها را دو چندان افزایش دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر زیستگاه‌های مطلوب بز وحشی (Capra aegagrus)، میزان جابه‌جایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
9. شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1401

چکیده
  پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) بزرگ‌ترین گونه از خانواده گربه‌سانان در ایران با وسیع‌ترین پراکنش را در میان گربه‌سانان بزرگ‌جثه است که در اغلب زیستگاه‌های کشور پراکندگی دارد. این مطالعه با هدف شناسایی لکه‌های زیستگاهی و مسیرهای اتصال بین لکه‌های شناخته برای پلنگ ایرانی انجام گرفته است. به‌منظور مدل‌سازی از نقاط حضور گونه و 11 متغیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
10. بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به Gammarus lordeganensis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

معصومه مهدیان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ خجسته ملک محمد؛ حمزه اورعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

چکیده
  روش ریخت‌سنجی هندسی یک روش نوین در مطالعه ویژگی‌های ریختی دوجورپایان بویژه در تمایز و تفکیک گونه‌های مختلف جنس Gammarus است. از این‌رو این پژوهش با هدف بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به G. lordeganensis در استان چهار محال بختیاری به کمک روش ریخت‌سنجی هندسی انجام شد. برای این منظور از صفحات اپیمرال سوم برای بررسی تفکیک جمعیت‌ها از پنج منطقه مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
11. بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه‌های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه‌آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

چکیده
  لکه یک واحد از ساختار سیمای سرزمین و یا قسمت تقریبا همگنی از سرزمین می باشد که از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار است و به عنوان اکوسیستمی همگن و قابل تشخیص که با محیط اطراف خودش کاملا متمایز است در نظر گرفته می شود. دو پارامتر اندازه و شکل لکه‌های زیستگاهی بر انواع و تعداد جانوران درون آن تاثیر می‌گذارد. این دو پارامتر، از مولفه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
12. بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب از حوضه آبریز تیگریس در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور، نمونه‌برداری از ماهیان در فروردین ماه 1396 در 7 ایستگاه در مسیر رودخانه انجام شد. به‌منظور تعیین فاکتورهای محیطی مؤثر بر پراکنش جویبارماهی کرمانشاه، ویژگی‌های ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط