دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-299 

مقاله پژوهشی

اثرات منابع مختلف چربی جیره بر شاخصهای رشد، پاسخ به تنش شوری و پارامترهای خونی در بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870)

صفحه 155-164

2721

احسان احمدی فر؛ مهدیه فدایی؛ طیبه عنایت غلامپور


بررسی جمعیت ماهیان در منطقه زیستگاه‌های مصنوعی در شمال غربی خلیج فارس

صفحه 165-175

2722

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک نژاد؛ سیمین دهقان مدیسه


مقایسه ترکیب سنی در دو جمعیت از گونه‌های دوزیست بی‌دم مخمل کوه با استفاده از روش اسکلتوکرونولوژی

صفحه 176-184

2723

صدیقه اشکاوندی؛ احمد قارزی؛ محسن عباسی


بررسی تاثیر زمان مهاجرت تولید مثلی روی نسبتهای یونی پلاسمای اسپرمی مولدین ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 185-193

2724

محمد رضا ایمانپور؛ امین گلپور؛ سید عباس حسینی


تاثیر ترکیبی رژیم های نوری و جیره‌های غذایی جلبکی بر رشد و تولید در آنتن‌منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

صفحه 194-206

2725

دلارام تقوی؛ امیدوار فرهادیان؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ یزدان کیوانی


ویژگی‌های زیستی شب‌پره خرنوب Ectomyelois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) روی دو رقم تجاری پسته و غذای مصنوعی

صفحه 207-218

2726

نعیمه تیموری؛ جلال جلالی سندی؛ علی جعفری ندوشن


تعیین زمان بلوغ جنسی گونه‎ Knipowitschia caucasica از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان

صفحه 219-226

2727

شبنم چاوشی؛ اصغر عبدلی؛ کاظم پریور؛ رحمان پاتیمار


مطالعه فرایند آبگیری تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی تکوین آن

صفحه 227-238

2728

بهروز حیدری؛ نادر شعبانی پور؛ فاطمه زارع


اثر ایمپلنت هورمون 17 بتا- استرادیول بر روند توسعه گنادی فیل ماهیان پرورشی در مرحله پیش زرده سازی

صفحه 239-250

2729

بهرام فلاحتکار؛ سبحان رعنای اخوان؛ محمد حسین طلوعی گیلانی؛ باقر مجازی امیری


مطالعه برخی جنبه‌های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر)

صفحه 251-259

27210

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ علی منصوری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ مهرداد نصری تجن؛ امیر وزیری زاده


ویژگی‌هایی از زیست شناسی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) روی سه گونه شته‌ی غلات

صفحه 260-269

27211

علی اصغر طالبی؛ رضا جریانی؛ حسین اللهیاری


بررسی تغییرات ترکیب بدن شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) در سنین و اوزان مختلف

صفحه 270-281

27212

کتایون کریم زاده؛ عسگر زحمتکش کومله؛ علیرضا ولی پور


مقایسه تغییرات در هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول های سفید و قرمز در طول محرومیت غذایی بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri) و بچه فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

صفحه 282-290

27213

وحید مرشدی؛ پریتا کوچنین؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی؛ حمید رضا پورعلی؛ قاسم عشوری؛ مریم عضدی


مقایسه زیستگاه، رفتار جفت گیری و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRana (Pelophylax) ridibunda ، قورباغه درختی Hyla savignyi و وزغ سبز Bufo (Pseudepidalea) variabilis) در استان لرستان

صفحه 291-299

27214

معصومه نجیب زاده؛ جمشید درویش؛ حاجی قلی کمی؛ فرشته قاسم زاده