دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 300-429 

مقاله پژوهشی

ترکیبات بیوشیمیایی مایع تخمدانی ماهی سفید جنوب دریای خزر (Kamensky, 1901 Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن روی خصوصیات حرکتی اسپرم

صفحه 300-306

محمد رضا ایمان پور؛ مریم اسفندیاری ملکی؛ سمیه پاکروان


بررسی تنوع فصلی فیتوپلانکتونها در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389

صفحه 307-318

رضا پورغلام؛ فاطمه سادات تهامی؛ علیرضا کیهان ثانی


بررسی فراوانی و شناسایی پاروپایان پلانکتونیک راسته های Cyclopoida و Harpacticoida در آبهای بحرکان – بندر هندیجان (شمال غرب خلیج فارس)

صفحه 319-328

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه


تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره با روغن های گیاهی بر شاخصه های رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

صفحه 329-337

میترا جمشید پوده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ حسین اورجی؛ خسرو جانی خلیلی


تاثیر ماده‌ی 2-فنوکسی‌اتانول (2-phenoxyethanol) به عنوان ماده‌ی بیهوش کننده بر شاخص های خونی ماهی کلمه (caspius rutilus Rutilus)

صفحه 338-347

عبدالرضا جهانبخشی؛ علی اکبر هدایتی؛ مهسا جوادی موسوی


مورفولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی و کاریولوژی موش مغان (Microtus socialis) در استان آذربایجان شرقی

صفحه 348-359

علی رضا خلیل آریا؛ ارجمند چولاک


آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس (Mus (Rodentia, Muridae مبتنی بر روش خط پیرامونی

صفحه 360-366

مرجان شعبانی؛ جمشید درویش؛ فرشته قاسم زاده


انتخاب خردزیستگاه، توسط گونه های مارمولک همبوم روزفعال در پارک ملی کلاه قاضی

صفحه 367-376

زهرا صفری کنگ؛ محمود رضا همامی؛ معصومه کوهی لاسیبی؛ منصوره ملکیان


بررسی خصوصیات تولید مثلی لاک پشت منقار عقابی(Eretmochelys imbricata) در سواحل جزیره کیش

صفحه 377-385

مهدی طبیب


مقایسه اثرات تزریق هورمون های اواپریم، hCG و عصاره غده هیپوفیز بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Nikolskii, 1897 Schizothorax zarudnyi )

صفحه 386-395

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری


بررسی میزان بقاء، نرخ فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna) در مواجه با سم فنیتروتیون

صفحه 396-404

طیبه عنایت غلامپور؛ حسین پیری؛ احسان احمدی فر


رژیم غذایی و شاخص های تغذیه ای سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار (استان لرستان)

صفحه 405-416

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی


تغییر شاخص های رشد و پاسخ های هورمونی ماهی قزل‌آلای‌ رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله انگشت قدی در سازش با شوری های مختلف محیط پرورشی

صفحه 417-429

محمود نفیسی بهابادی