دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 430-567 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین نوع اسپرم و مورفولوژی زیگوت های پیش هسته ای در چرخه های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

صفحه 430-437

2741

مهناز آذرنیا؛ فاطمه قاسمیان؛ محمدهادی بهادری


برخی از خصوصیات زیستی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در سواحل جنوبی دریای خزر(آبهای مازندران)

صفحه 438-453

2742

محمد علی افرائی بندپی؛ حسین طالشیان؛ محمد رضا بهروز خوش قلب؛ رضا پورغلام؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ محمود اسدالهی


بررسی میزان اختصاص انرژی تولید مثلی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) جنس ماده در قسمت جنوب دریای خزر (منطقه بندر انزلی)

صفحه 454-461

2743

کاوه امیری؛ علی بانی؛ شهرام عبدالملکی؛ نرگس علیجانپور


شناسایی فون پرندگان پارک جزیره ای شادی اهواز در دو فصل زمستان و بهار

صفحه 462-473

2744

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی


تأثیر غلظت، شکل فیزیکی و شیمیایی منابع کود ازته بر صفات کیفی برگ توت و عملکرد کرم ابریشم

صفحه 474-486

2745

سید اسماعیل حسینبی امام؛ معین الدین مواج پور؛ علیرضا صیداوی


بررسی اثر عصاره اتانولیک زنجبیل بر وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده BALB/C

صفحه 487-497

2746

نسرین حیدریه؛ مریم فرجی


بررسی ساختار و فراساختار بافت آبششی و مکان یابی سلول های کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

صفحه 498-508

2747

زهرا خوشنود؛ شهلا جمیلی؛ صابر خدابنده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباسعلی مطلبی


اثر کافئین بر روند یادگیری و حافظه متعاقب القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در موش صحرایی نر

صفحه 509-520

2748

ندا دشت بزرگی؛ شیوا خضری


زیست پلیمرآلژینات بعنوان بستر سه بعدی جهت کشت و تمایز سلولهای بنیادین مزانشیمی بافت چربی انسان به سلولهای کندروسیت غضروف

صفحه 521-534

2749

عبدالخالق دیزجی؛ لعیا هدایی؛ زهرا-سهیلا سهیلی


بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

صفحه 535-542

27410

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی


استفاده از مخمرها به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء واحشاء تون ماهیان

صفحه 543-552

27411

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده


تاثیر اسانس آویشن و رزماری روی کشندگی و پارامتر‌های فیزیولوژیک شب‌پره پشت الماسیL. Plutella xylustella

صفحه 553-567

27412

مهسا نصر اصفهانی؛ جلال جلالی سندی؛ سعید محرمی پور؛ آرش زیبایی