موضوعات = بافت شناسی
بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه شترمرغ (‌ Struthio camelus)

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 342-357

قدرت عبادی مناس؛ غلامرضا نجفی


بررسی اثرات هیستولوژیکی وتغییرات آنزیم های کبدی درمواجهه ماهی گورامی سه خال باترکیب 4chloro-N(2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid بعنوان ضدتشنج

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 389-404

سهیلا نوروزی پرئی؛ طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی الماسی راد


هیستومورفومتری زبان جوجه تیغی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-284

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه؛ محمد رنجبر ساراسکنرود؛ منیژه ساریخانی


اثر پپتید زیست فعال مشتق از ماهی ساردین برلوله‌های اسپرم‌ساز متعاقب القاء تنش حرارتی در موش صحرایی نر بالغ

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 126-140

مهسا ولی زاده؛ وحید نجاتی؛ علی شالیزارجلالی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ غلامرضا نجفی


مطالعه هیستوفیزیولوژیک بیضه در گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس طی دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-36

فریده پرفروغ؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


بررسی سطح هورمون های استروئیدی و تکوین تخمک های ماهی ماده ی بالغ گورامی سه خال Trichogaster trichopterusدر مواجهه با عصاره الکلی گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus) و فلوکسیتین

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 85-95

معصومه بطحائی؛ طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی


زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 117-124

نگین سلامات


مطالعه تغییرات هیستوفیزیولوژیک غده تیروئید گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس در دو فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-69

حسنه مطوریان؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه‌ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 449-457

سیامک یاری؛ رویا کرمیان؛ روناک جراحی؛ مجید رجبی


مطالعه ی مقایسه ای ساختار بافتی کلیه در گونه های مختلف ماهیان از خانواده های غالب شمال غرب خلیج فارس

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 331-339

عبدالعلی موحدی نیا؛ مریم اسلامی؛ محمد تقی رونق؛ نگین سلامات