موضوعات = زیست شناسی دریا
تغییرات بیان ژن Kiss1 در بافت مغز جنس نر و ماده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در مراحل مختلف رشد گناد

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-14

محدثه داودی؛ بهروز حیدری


استفاده از آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان کیتون (Acanthopleura vaillantii) به‌عنوان نشانگر آلودگی فلزات سنگین در مناطق بین جزر و مدی دریای عمان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 30-48

فهیمه قائمی احمدآباد؛ پروین صادقی؛ حسن زادعباس شاه آبادی


بررسی برخی خصوصیات زیست سنجی و تولید مثلی میگوی Palaemon elegans دریای خزر (ساحل بندر انزلی)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 142-157

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور؛ حمید علاف نویریان


بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی کوسه گربه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum, Gubanov, 1980) در آب های استان هرمزگان، خلیج فارس

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-10

مجتبی نادری؛ ساجده ناصحی؛ میترا آرمان؛ مصطفی علی نقی زاده


شناسایی گونه‌های خانواده Nacellidae Thiele, 1891 در جزیره هرمز (خلیج فارس)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 324-338

زهرا میسوری؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ سید جعفر سیف آبادی


مقایسه برخی پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسمای خون و موکوس پوست جنس ماده ماهی قرمز (Carassius auratus) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 123-135

زهرا روستا؛ بهرام فلاحتکار؛ میرمسعود سجادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ پاتریک کستمونت


آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 259-268

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمد رضا فاطمی؛ علیرضا ولی پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ وجیهه خلیلی؛ شهلا امری؛ رضا خمیرانی؛ محمود رامین


بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 210-222

سید احمد قاسمی؛ احمد فقیه؛ علی فخری


توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 135-147

محسن محمدی گلنگش؛ کوپی مارال؛ علی بانی


مطالعه مورفولوژی، هیستولوژی و هیستوشیمی مجرا و ضمائم گوارشی ماهی شاه کولی بالغ دریای خزر (Alburnus chalcoides)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 267-280

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمد رضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد؛ ایرج پوستی؛ زهرا خوشنود


بررسی تغییرات بافتی آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه کوتاه مدت با سطوح مختلف شوری

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 304-315

رضا فرشادیان؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ حسین پاشا زانوسی؛ احمد نگین تاجی


پایش زیستی فلز جیوه با استفاده از پلانکتون در خور موسی

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 340-351

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی


بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-152

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور


تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه‌های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس‌هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 79-92

سید محمد صادق رودبارکی؛ هادی ارشاد؛ حسین خارا؛ مهدی معصوم زاده


بررسی تغییرات غلظت پروتئین متالوتیونین بعنوان یک نشانگر زیستی (بیومارکر) در کرم پرتار گونه Glycinde bonhourei تحت تاثیر پدیده مانسون و برخی فلزات سنگین (مس، روی و کادمیوم) در پهنه زیر جزرومدی خلیچ چابهار

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 456-470

مهران لقمانی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ بیتا ارچنگی؛ کیوان کبیری


مطالعه غلظت فلزات سنگین در گونه Pontogammarus maeoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، واقع در استان گیلان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 471-482

محسن محمدی گلنگش؛ عیسی سلگی؛ زهرا بزرگ پناه


تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار


تأثیر نوع بستر بر نشست کشتی چسب (Amphibalanus improvisus (L., 1758 در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 289-300

الهه حیدری؛ علی نصراللهی؛ پریسا گلی نیا؛ جمیله پازوکی


تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت کفزیان سواحل جنوبی دریای خزر، پره سر

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 178-193

علی نصرالهی؛ مرتضی فرشچی؛ محمدرضا شکری


زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 42-53

عالی حسینی؛ ابراهیم ستوده؛ زهره موسوی؛ مهدی محمدی؛ اکبر عباس زاده


بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم فیل ماهی Huso huso

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 435-441

نادر شعبانی پور؛ سحر خورشیدی سدهی


اثر سطوح مختلف ویتامین C بر رشد، تغذیه، بازماندگی و برخی پارامترهای خونی و ایمنی ماهی آکواریومی بارب حلب (Barbonymus schwanenfeldii)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 318-326

زهرا غیاثوند؛ زید احمدی؛ مهدیس علامه؛ رضا چنگیزی


مقایسه بهبود شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در نتیجه تجویز آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و ویتامین E خوراکی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 195-204

میناسادات صادقیان؛ محمد محیسنی؛ بهزاد نعمت دوست حقی؛ دارا باقری


مطالعه تنوع زیستی و شناسایی اجتماعات روزنه داران در شرق جزیره قشم

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17

عاطفه اشکیور؛ بابک دوست شناس؛ سید محمد باقر نبوی؛ نسرین سخایی


بررسی برخی از شاخصهای پلاسمای سمینال در میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus Lacepède, 1801)در بندر کنارک

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 399-406

پریا اکبری؛ متین خالقی؛ محمد شوقی