موضوعات = اکولوژی
نقش و اهمیت برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه رودبابل، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

آزاده مرادپور درازکلایی؛ سارا حق پرست؛ حسین رحمانی؛ عباسعلی آقایی مقدم


انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی: بررسی اثر کاهش سطح آب بر رشد، دگردیسی و بقا لاروهای قورباغه سبز لوانت (Pelophylax bedriagae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

جهان موسوی؛ سمیه ویسی؛ مظفر شریفی


اثر برخی عوامل محیطی روی شاخص‌های اندازه بدن (طول، وزن خشک و وزن خاکستر) و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-65

فائزه عصاریان نوش‌آبادی؛ حسین رحمانی؛ آلبرتو باست


تغییرات زمانی و مکانی ساختار جمعیت یک روزه ها Ephemeroptera و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رودخانه تجن – استان مازندران)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-89

سامره باقری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ ییندریشکا بویکووا؛ روح اله اسماعیلی


بررسی تغییرات جمعیت حیات وحش و تغییرات رویشگاه‌های پارک ملی گلستان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 326-341

پوریا سپهوند؛ لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری


بررسی روابط بین غنای گونه‌ای و پراکنش پستانداران با تیپ‌های گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 372-388

فاطمه السادات سالاری؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ مهدی زارع خورمیزی؛ بهمن کیانی


شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 217-232

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه‌های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه‌آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 251-264

سمیه اراضی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی


بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-108

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه رود با استفاده از شاخص های زیستی ماهیان: مطالعه موردی تاثیر شهر شاهین دژ (استان آذربایجان غربی)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-27

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ یحیی شمس؛ سید ولی حسینی


مطالعه رشد، تکوین و بقا لاروهای قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae) در حضور ماهی مهاجم گامبوزیا، نوسانات سطح آب و تغییرات تراکمی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-95

فاطمه امجدیان؛ سمیه اسمعیلی رینه؛ سمیه ویسی


خرس قهوه‌ای (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)، گونه‌ی چتر درگیر بحران تعارض در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 190-203

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصر الله رستگار پویانی


ارزیابی کیفیت زیستگاه شنگ (Lutra lutra) (رده: پستانداران و خانواده: راسویان) در استان مرکزی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 69-81

امیر انصاری


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر گستره پراکنشی زنبورخوار سبز کوچک(Merops orientalis) در جنوب ایران: مطالعه موردی در استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 98-109

علی غلامحسینی؛ فاطمه بهارلو


تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-125

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


تاثیر شدت امواج بر استحکام صدف گونه کشتی‌چسب غالب بین‌جزرومدی Amphibalanus amphitrite

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-31

فاطمه رنجبر اسلاملو؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ عدنان شهدادی


توزیع گونه خفاش لب کوتاه Schreber, 1774) Pipistrellus pipistrellus) تحت تاثیر تغیرات اقلیمی: شناسایی پناهگاه های اقلیمی و سنجش کارایی مناطق حفاظت شده

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-56

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ مسعود یوسفی


استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 310-323

پیمان کرمی؛ سمیه اسمعیلی رینه


مدل ترکیبی نوین به منظور اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب زیستگاه گونه قرقاول ارسباران (Phasianus colchicus colchicus)

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 136-152

مهدی عالی پور اردی؛ سعید نادری


تعیین مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 312-323

حمیدرضا مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی


تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در ناجورپایان

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 223-232

شهناز محسنی عسگرانی؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


بررسی اثر دما، سطح آب و تراکم بر همنوع خواری (کانیبالیسم) لاروهای وزغ متغیر(Pallas, 1769) Bufotes variabilis

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-58

فاطمه مرادی؛ سمیه ویسی؛ وحید اکملی


بوم‌شناسی لانه‌های زمستان خوابی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 385-395

علی اصغر زارعی؛ محمد کابلی؛ الهام نورانی


بررسی ارتباط غذایی بین گاوماهی کورا Ponticola cyrius و ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن، استان مازندران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 281-292

حسین رحمانی؛ سعید اسماعیل پور پوده؛ فاطمه اصفهانی؛ اصغر عبدلی؛ رسول قربانی؛ خسرو جانی خلیلی