موضوعات = اکولوژی
تحلیل فضایی گستره‌های مستعد رخداد تعارض با خزندگان در استان یزد مطالعه موردی: افعی شاخ‌دار ایرانی (Pseudocerastes persicus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

پیمان کرمی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


ارزیابی زیستگاه ول آبزیArvicola amphibius (Linnaeus, 1758) در رودخانه شراء خنداب استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

امیر انصاری


بررسی و تحلیل وضعیت زیستی و بیومتریک آزادماهی ها Salmo trutta Caspius در سبد صید تورهای پره ساحلی بخش مرکزی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

باقر امینیان فتیده؛ ذبیح اله بهمنی؛ محمد رضا عباسی


انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی: بررسی اثر کاهش سطح آب بر رشد، دگردیسی و بقا لاروهای قورباغه سبز لوانت (Pelophylax bedriagae)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 176-191

جهان موسوی؛ سمیه ویسی؛ مظفر شریفی


بررسی تأثیر شوری بر تغییرات شکل بدن ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus Günther 1866) در مراحل اولیه تکوین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 211-225

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ عبدالمجید عبدی؛ هادی پورباقر؛ غلامرضا رفیعی


نقش و اهمیت برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه رودبابل، استان مازندران

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 104-117

آزاده مرادپور درازکلایی؛ سارا حق پرست؛ حسین رحمانی؛ عباسعلی آقایی مقدم


اثر برخی عوامل محیطی روی شاخص‌های اندازه بدن (طول، وزن خشک و وزن خاکستر) و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-65

فائزه عصاریان نوش‌آبادی؛ حسین رحمانی؛ آلبرتو باست


تغییرات زمانی و مکانی ساختار جمعیت یک روزه ها Ephemeroptera و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رودخانه تجن – استان مازندران)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-89

سامره باقری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ ییندریشکا بویکووا؛ روح اله اسماعیلی


بررسی تغییرات جمعیت حیات وحش و تغییرات رویشگاه‌های پارک ملی گلستان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 326-341

پوریا سپهوند؛ لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری


بررسی روابط بین غنای گونه‌ای و پراکنش پستانداران با تیپ‌های گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 372-388

فاطمه السادات سالاری؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ مهدی زارع خورمیزی؛ بهمن کیانی


شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 217-232

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه‌های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه‌آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 251-264

سمیه اراضی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی


بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-108

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه رود با استفاده از شاخص های زیستی ماهیان: مطالعه موردی تاثیر شهر شاهین دژ (استان آذربایجان غربی)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-27

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ یحیی شمس؛ سید ولی حسینی


مطالعه رشد، تکوین و بقا لاروهای قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae) در حضور ماهی مهاجم گامبوزیا، نوسانات سطح آب و تغییرات تراکمی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-95

فاطمه امجدیان؛ سمیه اسمعیلی رینه؛ سمیه ویسی


خرس قهوه‌ای (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)، گونه‌ی چتر درگیر بحران تعارض در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 190-203

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصر الله رستگار پویانی


ارزیابی کیفیت زیستگاه شنگ (Lutra lutra) (رده: پستانداران و خانواده: راسویان) در استان مرکزی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 69-81

امیر انصاری


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر گستره پراکنشی زنبورخوار سبز کوچک(Merops orientalis) در جنوب ایران: مطالعه موردی در استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 98-109

علی غلامحسینی؛ فاطمه بهارلو


تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-125

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


تاثیر شدت امواج بر استحکام صدف گونه کشتی‌چسب غالب بین‌جزرومدی Amphibalanus amphitrite

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-31

فاطمه رنجبر اسلاملو؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ عدنان شهدادی


توزیع گونه خفاش لب کوتاه Schreber, 1774) Pipistrellus pipistrellus) تحت تاثیر تغیرات اقلیمی: شناسایی پناهگاه های اقلیمی و سنجش کارایی مناطق حفاظت شده

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-56

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ مسعود یوسفی


استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 310-323

پیمان کرمی؛ سمیه اسمعیلی رینه


مدل ترکیبی نوین به منظور اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب زیستگاه گونه قرقاول ارسباران (Phasianus colchicus colchicus)

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 136-152

مهدی عالی پور اردی؛ سعید نادری


تعیین مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 312-323

حمیدرضا مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی